Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 


Vzdělávací program: Management firem
Kód: 64-31-N/03


 

Počet přijímaných uchazečů: 80
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti: není nutné
Přihláška ke studiu na VOŠ: přihlášku (je v příloze článku) vyplňte a zašlete poštou
Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč uhraďte na účet školy
číslo účtu: 107-0037324471/0100
variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
konstantní symbol: 558

 

Kritéria přijímacího řízení:

  1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu uchazečů)
  3. vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí

 

Termíny přijímacího řízení:

  uzávěrky přihlášek přijímací řízení
1. kolo 14. 6. 2021 17. 6. 2021
2. kolo 9. 8. 2021 11. 8. 2021
     
     

 

P O Z V Á N K A

 

na přijímací řízení Vyšší odborné školy v Roudnici nad Labem vzdělávací program: Management firem 64-31-N/03

 

Vážený uchazeči,

zveme Vás na 2. kolo přijímacího řízení, které proběhne dne 11. 8. 2021.

 

Program přijímacího řízení:

8.30        –     9.00 hod.           prezence

9.30        –   10.30 hod.           předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

                                                                

K přijímacímu řízení je nutno přinést:

    ð maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (bude vráceno)

    ð občanský průkaz

    ð 500,- Kč – poplatek za přijímací řízení zaplaťte na účet školy:

číslo účtu = KB 107-0037324471/0100,

variabilní symbol = rodné číslo uchazeče

konstantní symbol = 558

(kontrolní ústřižek, nebo jiný doklad o zaplacení vezměte s sebou)

    

 

       Kritéria přijímacího řízení:

  1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu zájemců)

           Vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí.

 

      Počet přijímaných: 80 studentů

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška VOŠ.pdf)Přihláška VOŠ.pdf 86 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.