Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
 

Přihlášky je nutno předat řediteli školy do 1. prosince 2020.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

 

Státní maturita

Termín didaktických testů je v rozmezí  od 3. do 5. 5. 2021.
Výsledky by měly být zveřejněny 15. 5. 2021.

Státní maturity jsou povinně ze dvou předmětů:

 1. Český jazyk
 2. Cizí jazyk nebo Matematika (dle výběru žáka)

Zkoušky  jsou nově hodnoceny pouze uspěl/neuspěl.
(Žáci, kteří si vyberou matematiku budou mít na maturitním vysvědčení o známku méně.)

Výsledky DT nemají vliv na výsledky školní části maturit a koncových známek, nicméně jsou nutným předpokladem k předání maturitního vysvědčení.

Bližší info o státní části na https://maturita.cermat.cz/

 

Školní maturita (profilová část)

Termín konání je 17. 5. - 3. 6. 2021.

Písemné práce z českého a cizího jazyka od 7. 4.  a 8. 4. 2021.

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (HARMONOGRAM.pdf)HARMONOGRAM.pdf 105 kB
Download this file (Seznam literárních děl - MZ - formulář žáka (2).xls)Seznam literárních děl - MZ - formulář žáka (2).xls 38 kB
Download this file (Seznam_literarnich_del.pdf)Seznam_literarnich_del.pdf 119 kB

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem vydává svým absolventům dodatky k osvědčení, které žáci obdrží se svým maturitním vysvědčením, případně si je mohou stáhnout a vytisknout z této stránky.

Dodatek k maturitnímu vysvědčení

 • Europassdokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • lze přiložit k životopisu

Výhody dodatku k osvědčení

 • Dodatek napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání.
 • Dodatek využijete při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahraničí.
 • Zaměstnavatelé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia.

Co znamenají údaje ISCED 2011 a EQF na dodatku?

 • Dodatek obsahuje informaci o dosaženém stupni vzdělání, a to prostřednictvím stupnice EQF (Evropský rámec kvalifikací) a mezinárodní klasifikace ISCED.
 • Jak ISCED, tak EQF třídí úrovně vzdělání a kvalifikací v mezinárodním měřítku. ISCED se orientuje spíše na délku studia, EQF na jeho výsledky.
 • Údaj o úrovni EQF je od roku 2017 uváděn na absolventských vysvědčeních od základních škol přes střední po vyšší odborné školy.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.