Copyright 2017 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Termín školních profilových MZ a ústních zkoušek státní části MZ se koná pro všechny třídy ve čtvrtek 14. září 2017. Začátek v 8:00 hodin.

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rozpis MZ2017.pdf)Rozpis MZ2017.pdf 26 kB

MATURITNÍ ZKOUŠKY

třída: 4. E

obor: Ekonomické lyceum

kód: 78-42-M/02

třídní učitel: Mgr. Martina Možná

předseda: Ing. Valerie Čermáková

Témata Maturitních zkoušek 2017

Témata Maturitních zkoušek 2017 k oborům Ekonomické lyceum, Agropodnikání a Dopravní prostředky naleznete níže v uvedených přílohách.  

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2016/2017 se uskuteční v dubnu až červnu 2017. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2016 řediteli školy.
Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2016 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2016, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2016.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.