Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Roudnická Střední hospodářská škola byla založena roku 1864 a je jednou z nejstarších svého druhu v republice.

Škola je taková, jací jsou v ní lidé. Učiňme zde zkrácený výběr z výčtu osobností, které zde působily. Mezi ně patří např. Ervín Špindler, básník, novinář a politik, jenž se do dějin české kultury zapsal jako spoluautor libret ke Smetanovým operám Dalibor a Libuše. V letech 1876-77 zde vyučoval přední český realistický spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem JUDr. Antonín Zeman). A právě v Roudnici vydal své první knihy.Zakladatelský význam mají četné geologické práce Dr. Čeňka Zahálky, zvláště pak ty, které věnoval českému křídovému útvaru. Na zdejší škole začínal svou kariéru pozdější uznávaný fytopatolog univerzitní profesor Dr. Jaroslav Smolák. Zde také zřídil svou první výzkumnou stanici.

Z řad studentů rolnické zemědělské (dříve hospodářské) školy vzešli dva ministři zemědělství a mnozí vysokoškolští pedagogové. Desítky jejích absolventů se staly hrdiny protirakouského i protifašistického odboje. Nejslavnějším z nich se stal podplukovník Josef Mašín, kterému prezident republiky Václav Havel udělil řád T. G. Masaryka in memoriam.

Odborná úroveň školy byla vždy oceňována. To platilo za Rakouska - Uherska, v době meziválečné a platí to i dnes. Už pouhý výčet odborných prací a učebnic, jejichž autory jsou zdejší profesoři či absolventi, by zabral několik stránek.

 

NÁZVY ŠKOLY

1864 Hospodářská škola
1886 Střední hospodářská škola
1904 Královská česká zemská střední škola hospodářská
1920

Zemská vyšší hospodářská škola

1991 Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola
2000 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola

 

NEDÁVNÁ MINULOST

Střední zemědělská škola v Roudnici nad Labem byla vybrána v roce 1991 jako jediná v republice pro zřízení vyššího odborného zemědělského studia. Úkolem vyšších odborných škol (VOŠ) v České republice je rozšířit terciální školství o vzdělávací systém úzce zaměřený na praxi. Vyšší odborná škola si klade za cíl vytvářet takové studijní programy, které budou plně odpovídat požadavkům praxe. Proto udržuje VOŠ těsný kontakt s tuzemskými i zahraničními podniky, zejména prostřednictvím praxe svých studentů.

První posluchači VOŠ opustili brány školy v roce 1996 s udělenými tituly DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA a úspěšně zahájili profesní kariéru. O vysoké úrovni studia svědčí i certifikát vysoké kvality EVOS, který byl škole udělen.

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.