Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

ECDL - European Computer Driving Licence - je celosvětově uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření digitální kvalifikace uchazeče. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie se zaměřením na pracovní uplatnění. 

Minimální počet přihlášených na testování jsou 4 uchazeči

 • Termín podání přihlášek nejpozději 3 dny předem
 • Přihlášení se provádí v kab. č. 1

Při přihlášení je nutné zaplatit patřičné poplatky. Přihlášky i poplatky se vyřizují v kab. č. 1 u M. Markové

Výňatek z ceníku

ECDL START

 • Index ECDL 702 Kč
 • Testování z jednoho modulu 275 Kč
 • Balíček = index ECDL + 4 testování 1 802 Kč
 • Certifikáty vystavení: bez kartičky 85 Kč

ECDL CORE

 • Index ECDL 702 Kč
 • Testování z jednoho modulu 275 Kč
 • Balíček = index ECDL + 7 testování 2 500 Kč
 • s plastovou kartičkou 126 Kč

(ceny jsou včetně DPH)

Další informace:

Mgr. Luboš Hainc, Ph.D.

kabinet č. 12

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

ECDL - European Computer Driving Licence - je celosvětově uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření digitální kvalifikace uchazeče. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie se zaměřením na pracovní uplatnění.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek získají mezinárodně uznávané doklady ECDL o dosažení digitální kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard.

Za obsah (sylabus) testu zodpovídají nadnárodní organizace ECDL Foundation (ECDL-F), nezisková organizace založená v roce 1997, a Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), sdružující odborníky v oblasti počítačových věd.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jediný subjekt oprávněný akreditovat střediska pro ECDL testování a vydávat ECDL Certifikáty na našem území.

ECDL testování probíhá formou praktických testů, kdy uchazeč plní praktické úkoly ve zvoleném programovém prostředí. Úroveň požadovaných počítačových znalostí a dovedností je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi tématických oblastí (modulů). Po úspěšném složení testů ze všech sedmi modulů získává uchazeč mezinárodně uznávaný ECDL Certifikát. Možnost je také získat odlehčenější variantu ECDL Start, pro níž stačí složit 4 moduly.

Certifikát ECDL umožňuje úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem, zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost, získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání, širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Podrobnější informace o ECDL konceptu naleznete zde: http://www.ecdl.cz

Ve škole probíhá testování ve vypsaných termínech minimálně vždy na začátku a konci každého pololetí, bližší informace k doptání v rámci hodin výuky Informatiky a v kabinetu Informačních technologií.

 

Proč o ECDL certifikát usilovat?

 • rozšíření kvalifikace
 • výhoda na pracovním trhu
 • látka je probírána v rámci výuky IKT
 • studentské slevy

 

Druhy certifikací:

Certifikát ECDL Start - Mezinárodní doklad prokazující digitální gramotnost, tj. znalost základů práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi, a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3, M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

 

 

Certifikát ECDL - Mezinárodní doklad prokazující digitální kvalifikovanost, tj. připravenost na efektivní využívání informačních a komunikačních technologií tak, jak vyžaduje trh práce.

Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3, M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.