Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Studium je ukončeno absolutoriem a získáním titulu "diplomovaný specialista" DiS.

Charakteristika studia:

 • forma studia - denní
 • délka studia - 6 období (3 roky)
 • praxe - 3 bloky (minimálně 20 týdnů)
 • školné - 3000,- Kč/rok

Absolvent bude schopen:

 • zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • rozvíjet strategický plán marketingu
 • sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí
 • orientovat se na pojistném trhu a v bankovním sektoru
 • analyzovat a vyhledávat informace, ovládat potřebné počítačové programy a účelně využívat informační technologie a systémy pro ekonomické analýzy, včetně vytváření databází a využívání internetu
 • organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji
 • orientovat se v potřebných právních předpisech se schopností v praxi podnikatele aplikovat zásady práva a právního vědomí
 • osvojit si metody použití daňové problematiky a optimalizace daní
 • zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených

Uplatnění absolventa:

 • ekonom
 • poradce
 • marketingový pracovník
 • obchodně manažerské funkce v obchodně podnikatelské sféře na úrovni středního a vyššího managementu apod.

Náplň výuky:

 • 2 cizí jazyky - anglický a německý (jeden profilující)
 • informační technologie
 • matematika
 • psychologie
 • evropská integrace a struktura
 • ekonomika a podnikání
 • veřejná správa
 • hospodářská politika
 • základy práva
 • pracovní a obchodní právo
 • management a řízení
 • manažerské dovednosti
 • manažerské finance
 • finanční analýza
 • ekonomický management
 • daňová soustava
 • marketing
 • statistika
 • administrativa managementu
 • účetní evidence firmy
 • účetnictví
 • manažerské účetnictví
 • cenné papíry
 • pojišťovnictví
 • bankovnictví
 • finanční poradenství
 • dotační tituly
 • krizový management
 • finanční poradenství
 • ekologie
 • politologie
 • seminář o absolventské práci
 • odborná praxe

Škola nabízí:

 • odbornou praxi po celé ČR i v zahraničí - Německo, Švýcarsko, USA atd.
 • přístup k informačním technologiím (interaktivní tabule, Internet, Wi-Fi...)
 • knihovnu a studovnu (odborné knihy, skripta, beletrie, časopisy)
 • tělocvičnu a posilovnu
 • aktivní využití volného času

Možnost navazujícího bakalářského studia:

 • Naši absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ, kde jim jsou obvykle uznány některé zkoušky. Příkladem takové studia je Metropolitní univerzita v Praze (viz. příloha)

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (VOS Roudnice.pdf)Metropolitní univerzita Praha - možnosti studia pro studenty VOŠ Roudnice n/L 10482 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.