Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

5. 3. 2019 proběhlo předávání certifikátů ECDL dalším úspěšným studentkám naší školy.

7. 2. 2019 proběhlo předávání certifikátů ECDL dalším úspěšným studentkám naší školy.

V úterý 18. prosince uspořádali žáci všech oborů naší školy představení o Finanční gramotnosti pro osmé a deváté ročníky ZŠ Školní v Roudnici nad Labem, které v posledních měsících pilně nacvičovali pod vedením vyučujících ekonomických předmětů. Představení propojuje divadelní ztvárnění s řadou přínosných poznatků z oblasti ekonomiky a financování. Zaměřuje se na témata, se kterými se mohou žáci již na druhém stupni ZŠ setkat v běžném životě i ve svých rodinách: hospodaření s penězi, povinnými odvody státu, strukturou rozpočtu rodiny, se zadlužením rodiny, s rizikem nevýhodných a často zbytečných půjček. Každé probírané téma je završeno výkladem a doporučením, jak tyto situace v běžném životě zvládat. Zvláštní důraz je kladen na rizikové jevy a nástin, jak se jim vyhnout. Naši žáci obstáli v živém vystoupení na výbornou a sklidili zasloužený úspěch. Ukázali, že vědomosti a znalosti, které získají studiem na naší škole, mohou oni i naši budoucí žáci prakticky využít ve svém dalším životě: při dalším studiu na vysoké škole i při budování své kariéry. Pro velký úspěch si naše představení ZŠ Školní zamluvila i pro osmé ročníky na příští rok. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou prezentaci naší školy.

Ing. Karin Černá, Ing. Kateřina Kašparová

 

 

 

 

 

V pátek 8. února 2019 se třídy 2.A, 1.A, 1.D, 3.D a 3.E vydaly do Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích na představení Lakomec. Režisérem divadelní hry byl Lukáš Burian a hlavní postavu Harpagona ztvárnil herec Milan Enčev. Představení mělo úspěch jak z naučné, tak i zábavné stránky. Všichni jsme se některým scénám opravdu zasmáli.

Vendula Beranová, 2. A

Dne 17. 12. 2018 se žáci naší školy vydali na cestu do hlavního města Rakouska načerpat vánoční atmosféru. Deset hodin strávených v autobuse nebylo příliš příjemných, ale trocha nepohodlí se vyplatila. Nejprve jsme se vydali po památkách, mohli jsme vidět hlavní dominanty Vídně, jako je katedrála sv. Štěpána, vídeňská radnice nebo parlament. Poté jsme už měli rozchod. Někdo zamířil na vánoční trhy pro teplý svařák a někdo zase do kavárny na sachr dort. Díky dobrému počasí se výlet vydařil a všem se líbil.

Sára Černohorská, Bára Klemptová 3. E

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.