Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Obecné informace k testování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

file:///c:/temp/testovani-diagram.pdf

file:///c:/temp/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

 

V únoru se naše fiktivní firmy EL-GAME, s. r. o., Baget.fit, s. r. o. a Perfect Party, s. r. o. zúčastnily soutěže o nejlepší slogan fiktivní firmy. Letos se do soutěže zaregistrovalo 96 fiktivních firem z celé ČR. V konkurenci těchto škol dosáhly naše fiktivní firmy následujících výsledků:

12. místo fiktivní firma EL-GAME, s. r. o.

24. místo fiktivní firma Baget.fit, s. r. o.

61. místo fiktivní firma Perfect Party, s. r. o.

Všem žákům "fiktivním podnikatelům" děkujeme za účast v soutěži a gratulujeme k dosaženým úspěchům.

Ing. Karin Černá

 

 

Źáci naší školy se zúčastnili on-line soutěže v matematice.

Žák třídy 1. E - Le Tuan Minh se umístil na 1. místě okresního kola.

Blahopřejeme!

Mgr. Martina Možná.

V pátek 16. 4. 2021 budou probíhat on-line schůzky rodičů žáků SOŠ od 15.00 do 17.00 hodin.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.