• VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

  • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

  • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

  • Fotbalová Farma při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Copyright 2018 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Opravné zkoušky za školní rok 2017/2018 budou probíhat v pondělí 27. 8. a v úterý 28. 8. 2018 podle rozpisu, který bude vyvěšen později.

Republikové finále jízdy zručnosti traktorem pro studenty středních škol a učilišť.

Republikové finále jízdy zručnosti mladých traktoristů se konalo 22. 6. 2018 v Oticích u Opavy.  Soutěž organizačně zajišťovala Masarykova zemědělská škola Opava a Zemědělský svaz České republiky. Naši školu reprezentoval Miloš Michl, žák třetího ročníku oboru agropodnikání, který se do republikového finále probojoval z druhého místa v krajském kole jízdy zručnosti. Reportáž z celé akce přinesla Česká televize v regionálních zprávách.  (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2518012-zemedelsti-ucni-soutezili-v-jizde-na-traktoru)

Z celkového množství 24 studentů zemědělských středních škol a učilišť se Miloš Michl umístil na pěkném osmém místě. Trať projel v jednom z nejlepších časů, ale bohužel nasbíral i nějaké trestné body za přesnost.

Martin Hejda

V úterý 12. června 2018 se za krásného počasí  uskutečnil  na Školním statku ve Vědomicích Kulturně sportovní den  ke  100. výročí založení České republiky. Tuto  akci   finančně podpořil zřizovatel  VOŠ a SOŠ Ústecký kraj.  Cílem  bylo zábavnou formou připomenout významnou  historickou událost.

Ředitel školy Ing. Josef Nehyba  přivítal  zástupce města Roudnice nad Labem místostarosty  Ing. Františka Padělka a Mgr. Jiřího Řezníčka, člena školské rady Ing. Vlado Olejára a všechny přítomné. Poté se slova  ujal moderátor  pan Jaroslav Sypal.  Žáci, studenti, učitelé a zaměstnanci školy měli spolu s  hosty  možnost  zhlédnout bohatý a zajímavý program.  Tři týmy se utkaly v  bubblefotbalových  zápasech a také se odehrálo  exhibiční fotbalové utkání členů agentury Arabely proti výběru školy.

Zpestřením programu bylo vystoupení ochočeného medvěda Huga, který si získal srdce diváků.  Závěrem zpěváci z muzikálu Děti ráje mnohé strhli melodickými písničkami   Michala Davida ke zpěvu a tanci. Osmičky prý hrají v dějinách českého národa zásadní roli,  a  tak doufáme,  že i  tento rok také  přinese nejen žákům a pedagogům školy mnoho dobrého a zajímavého.

Mgr. Jana Švecová

 

V pátek 15. 6. měla 2.A a 2.D možnost jet do Prahy za účelem vytvoření rozhovoru s cizinci a poznání jiné kultury, ale především jazyka! Na začátku dne jsme prošli známá místa a u každého jsme se zastavili, abychom si řekli jeho název v angličtině. Ještě před tím než jsme měli rozchod, jsme měli příležitost se bavit s cizincem, který nás chtěl vyfotit. Jedna ze skupin se ho ujala a vznikla z toho fajn zkušenost! Když jsme se rozdělili, tak šla každá skupina jiným směrem, abychom si navzájem nebrali lidi! Určitě to byla bezva zkušenost vyzkoušet si angličtinu v praxi. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že to byla super exkurze.

Andrea Finfrlová, 2.A

 

 

V pátek 8. 6. 2018 podnikla naše třída 1. E exkurzi po Roudnici nad Labem, kterou jsme celou prošli s anglickým komentářem. Žáci si ve skupinách připravili anglický text o předem určených památkách spolu s pracovními listy plnými úkolů a otázek. Jednotlivé skupiny průběžně vypracovaly a následně ohodnotily. Společně jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Exkurzi jsme zakončili v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, kde jsme si mohli vyzkoušet různé činnosti. Nejvíce nás zaujalo vytváření obřích bublin. Celý den jsme si opravdu užili.

Kateřina Klímová, Barbora Poláková

Lenka Ringelhánová na státních zkouškách

Dne 13. června 2018 studentka 2. E Lenka Ringelhánová složila státní zkoušku v Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Výsledky zkoušky se dozvíme za 14 dní.

Lenka se připravovala velmi intenzivně a svědomitě. Pro úspěšné složení zkoušky musela psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku s maximálně dvěma hrubými chybami v každé písemnosti.

 

N. Fryčová
vyučující PEK

Schůzky rodičů pro budoucí 1. ročníky (školní rok 2018/2019) se uskuteční:

5. 6. 2018 - třída 1. E od 15.00 hodin

6. 6. 2018 - třída 1. D od 15.00 hodin + schůzka Fotbalové Farmy od 16.00 hodin

7. 6. 2018 - třída 1. A od 15.00 hodin

Říp, symbol české státnosti

 Dne 24. 5. 2018 se v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků recitační soutěže „Říp, symbol české státnosti“. Mezi oceněnými byli i žáci 3. E. 3. místo obsadil Patrik Jansa s básní Divný kníže Karla Kryla, na druhém místě skončil Jakub Kuchař s básněmi Jiřího Dědečka a vítězkou této kategorie se stala Jana Roháčková s básní J. S. Machara Antická kráska. Všem zúčastněným gratulujeme.

ZKOUŠKA ENTER

Dne 28. 5. 2018 se v učebně informatiky konala zkouška ENTER. Studenti z 2. A, 2. E a 1. VOŠ obdrželo e-mailem zadání. Během 90 minut museli vypracovat tabulku v Excelu a na danou adresu odeslat patřičnou obchodní písemnost. Výsledky testu se dozvíme za 2 týdny.

 

Všem přejeme úspěšné složení zkoušky.

 

N. Fryčová

Jan Šulc na státní zkoušce se zvýšenou rychlostí uspěl

Student 3. A Jan Šulc si 16. května 2018 zkusil jako jediný ze školy státní zkoušku se zvýšenou rychlostí v Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze a uspěl.

Honza se připravoval velmi intenzivně a svědomitě. Pro úspěšné složení zkoušky musel psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %. Písemnosti nezpracovával, předložil vysvědčení ze základní státní zkoušky.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

N. Fryčová, vyučující PEK

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.