Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Přihlášky je nutno předat řediteli školy do 1. prosince 2021.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Písemná práce z českého jazyka a z anglického jazyka

CJL - 5. 4. 2022 - úterý - začátek administrace 8.15 hodin

ANJ - 6. 4. 2022 - středa - začátek administrace 8.15 hodin 

Státní maturita

Termíny konání zkoušek

Jarní zkušební období 2022

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–4. května 2022. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 4. ledna 2022.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT DATUM KONÁNÍ ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
Matematika 2. května 2022  8:00 135 min.
Anglický jazyk 2. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Český jazyk a literatura 3. května 2022  8:00 85 min.
Matematika rozšiřující 4. května 2022  8:00 150 min.
Francouzský jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Německý jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk 4. května 2022  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.