Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Kód a název oboru vzdělání Kód a název vzdělávacího programu Forma
64 – 31 – N/..
Management
64-31-N/03 Management firem denní studium
Názvy vyučovacích předmětů Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
ZO LO ZO LO ZO LO
1. Povinné předměty                
Cizí jazyk I * CJ1 0/4 Zk 0/4 Zk 0/4 Z 0/4 Zk   0/4 Zk 0/20
Cizí jazyk II CJ2 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Zk 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Informační technologie INT 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Matematika MAT 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Statistika STA     2/0Z       2/0
Psychologie PSY 2/0 Z           2/0
Management a řízení * MRI 2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z   3/0 Zk 9/0
Manažerské dovednosti MAD   2/0 Z 0/2 Z 0/2 Z     2/4
Administrativa managementu ADM   1/1 Z 1/1 Z       2/2
Ekonomika* EKO 4/0 Zk 2/0 Zk       3/0 Zk 9/0
Manažerské finance MAF       2/0 Z     2/0
Finanční analýza FIA     2/0 Z 2/0 Zk     4/0
Ekonomický management EKM   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Marketing * MAR     2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z 6/0
Základy práva ZAP 2/0 Zk           2/0
Pracovní a obchodní právo POP   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Veřejná správa VES 2/0 Z           2/0
Účetní evidence firmy UEF 2/0 Z           2/0
Účetnictví UCT   2/0 Zk         2/0
Manažerské účetnictví MAU           2/0 Z 2/0
Daňová soustava DAS       2/0 Z   3/0 Zk 5/0
Hospodářská politika HOP       2/0 Z     2/0
Evropská integrace a struktura EIS 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Seminář o absolventské práci SAP           0/1 Z 0/1
Odborná praxe ODP         0/40 Kz    
2. Povinně volitelné předměty                
Krizový management KRM     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Dotační tituly DOT           2/0 Z 2/0
Cenné papíry CEP           2/0 Z 2/0
Pojišťovnictví POJ     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Bankovnictví BAN     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Finanční poradenství FIP           2/0 Z 2/0
Ekologie EKL     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Politologie POL           2/0 Z 2/0
                 
3. Volitelné předměty                
Manažerský seminář MAS              
Sociální politika SOP              
Ruský jazyk RUJ              
Španělský jazyk SPJ              
Francouzský jazyk FRJ              
Sportovní hry SPH              

Vysvětlivky:

Z - zápočet
KZ - klasifikovaný zápočet
ZK - zkouška s klasifikací
* - předměty, které jsou součástí absolutoria

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.