Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 proběhly testy fotbalových dovedností na fotbalové farmě ve Vědomicích. Budoucí farmáři předvedli moc hezké výkony. Výsledky se dozvíte na stránkách Fotbalové farmy.

 

Ve dnech 18. a 20. 1. proběhlo na VOŠ a SOŠ školní kolo olympiády v českém jazyce. Celkem se zúčastnilo 13 žáků ze 4 tříd. Vítěz Vojtěch Barcal nás bude v březnu reprezentovat v okresním kole.

Všem žákům děkujeme za účast.

Výsledky na prvních 3 místech:

1.       Vojtěch Barcal (2. E)

2.       Šárka Spudilová (3. E)

3.       Lucie Tymichová (3. E)

Mgr. Alena Vondrová - vyučující ČJL

V pondělí 22. listopadu jsme se s děvčaty z naší školy zúčastnily středoškolského florbalového projektu Subterra Cup. V okresním kole byla 4 družstva. První zápas jsme vyhrály 14:0, druhý remizovaly 1:1 (když jsme dostaly gól v poslední minutě zápasu) a třetí opět vyhrály 5:0. Chyběl nám pouhý 1 gól k celkovému vítězství a tím i k postupu do krajského kola. Myslím si, že jsme byly nejlepším týmem a měly jsme vyhrát i přes nepřízeň rozhodčího. Děkuji všem hráčkám týmu, které bojovaly jako lvice, a doufám, že příště budeme mít více sportovního štěstí.
Mgr. Š. Dvořáková - vyučující TV


Naši studenti ze 2. E, 3. E a 4. E se v pátek 26. 11. 20021 zúčastnili mezinárodní soutěže „BEST IN ENGLISH“, úroveň angličtiny zde byla vyšší, než je u maturitní zkoušky, tzn.  B2-C1.

Chtěli bychom všechny studenty pochválit nejen za účast, ale i nasazení a skvělé výsledky, které pro nás učitele mnoho znamenají a pro studenty budou jistě povzbuzením do dalšího studia cizích jazyků.

Nejlepšího výsledku dosáhl Matěj Bartoš ze 4. E, z celkového skóre 125 bodů získal 113 bodů.

Gratulujeme ke všem výborným výsledkům, moc jste své vyučující potěšili. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení školy za podporu.

 

Mgr. Kateřina Nováková - vyučující anglického jazyka

V pondělí 8. listopadu 2021 jsme navštívili Národní divadlo a Národní muzeum. V ND se nás ujala paní průvodkyně a provedla nás celým divadlem. Zajímavé byly nejen sklepní prostory, kde jsou zazděny základní kameny, ale i výzdoba a hlediště s lustrem, který váží 2 tuny.

V Národním muzeu jsme si prohlédli všechny dostupné expozice. Nejvíce se nám líbila přírodovědná expozice Zázraky evoluce s kostrou plejtváka myšoka.

Exkurze se nám moc líbila.

Nela Pertlíková
studentka 2. E

 

 

V pátek 22. října 2021 se třída 4.E vydala vlakem do Prahy na komentovanou prohlídku Pražského hradu. Než jsme mohli vstoupit do areálu, museli jsme projít bezpečnostní prohlídkou. Vše proběhlo hladce a my se poté vydali
na třetí nádvoří, kde na nás čekal milý pan průvodce. Ten nás provedl Katedrálou sv. Víta a Starým královským palácem a seznámil nás s historií těchto významných staveb. Po komentované prohlídce jsme pak samostatně navštívili Baziliku sv. Jiří včetně výstavy věnované sv. Ludmile a prošli jsme
i Zlatou uličku.

Počasí nám přálo a užili jsme si hezký den.

Ing. Barbora Černá, třídní  učitelka

 

 

 

Dne 24. září 2021 se vydala 2. A, 3. A a 4. A s paní učitelkou Ing. Končickou a s paní učitelkou Mgr. Švecovou na výstaviště do Lysé nad Labem na výstavu Kůň roku 2021. Na výstavišti byl plně nabitý program s koňmi a vše bylo doprovázeno hudbou. Mohli jsme se podívat do boxů na různá plemena koní, kde bylo ustájeno přes 120 koní. Příznivci koní zde mohli zakoupit vybavení k výkonu své činnosti. Také jsme si mohli koupit něco k jídlu a pití. Hlavním programem byla promenáda koní ve velké hale na výstavišti. Promenádu doplňovala moderátorka informacemi o daných plemenech koní a jejich majitelích.

 Michal Viktorin, 3.A

 

 

 V úterý 14. 9. 2021 jsme s 3.E navštívili naše okresní město. Nejdříve jsme si prohlédli výstavu „ Důl Richard“.  Expozice je rozdělena do tří částí (důl na vápenec, továrna v době II. sv. války a jaderné úložiště). Každá z nich připomíná jedno období. Nepochybně tím nejtemnějším je konec druhé světové války. Dále jsme pokračovali v nádherném muzeu křišťálu. Toto muzeum je unikátní v tom, že si zde můžete podat ruku s významnými osobnostmi, a to nejen politiky, spisovateli, ale i zpěváky a sportovci. Jsou to perfektní skleněné odlitky, jediný rozdíl je teplota, sklo je studené, ale jinak jsou zachovány všechny vrásky a rýhy ruky. Seznámili jsme se se zajímavými osobnostmi a jejich životem. Dozvěděli jsme se, jak se odlitek ručně dělá. Myslím, že jsme prožili velmi pěkný den.

Mgr. Kateřina Nováková

 

 

 

V úterý 3. prosince 2019 studenti 2. E a 2. A navštívili německý zámek Moritzburg a probíhající výstavu „Tři oříšky pro Popelku“. Výstava byla hodně interaktivní, dověděli jsme se i zajímavé informace ze zákulisí natáčení. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Drážďanech nasát trochu vánoční atmosféry na adventním trhu. Počasí nám přálo, užili jsme si krásný den.

B. Černá (třídní učitelka 2.E)

Třídy 2. D, 3. D a 4. D se dne 26. listopadu 2019 zúčastnily exkurze do závodu TPCA Kolín, kde se vyrábějí silniční vozidla značky Toyota, Peugeot a Citroen. Úvodem nám zaměstnanci TPCA Kolín, promítli v učebně video o založení firmy, jejím vlivu na životní prostředí a o současné výrobě. Po zhlédnutí videa, jsme si z bezpečnostních důvodů oblékli reflexní vesty, nasadili helmy a byla nám zapůjčena sluchátka se staničkou, abychom ve výrobě lépe slyšeli celý výklad. Odebrali jsme se do výroby, po které jsme se pohybovali ve vozících tažených elektrovozíky. Projeli jsme lisovnu, svařovnu, kompletní montážní silniční vozidel a na závěr jsme zhlédli zkoušku hotového vozu. Dalo by se říci, že jsme viděli vše mimo lakovny. Lakovna není při exkurzi přístupná, protože je velmi náchylná na sebemenší znečištění prachem. Exkurze nám pomohla propojit znalosti z teorie s praxí. 

Matěj Kulas - 3. D

 

                                                                                                                         

Naše škola se zúčastnila florbalového projektu KB FLORBAL CHALLENGE. Okresní kolo dívek se konalo 3.prosince 2019 v hale Pod Lipou. V bráně výborně chytala Anna Machová. V poli dívky hrály pod taktovkou kapitánky Daniely Voky Vokálkové. Školu reprezentovaly: Veronika Stanislavová, Lucie Laudinová, Anna Hodková, Aneta Kratochvílová, Nikola Štichhauerová a Kateřiny Bergerová a Hradecká. Děvčata předvedla pěkný výkon, kterým získala třetí místo.

Mgr. Šárka Dvořáková

Vážený pane Nehybo, vážená paní Nelibová,

ráda bych touto zprávou poděkovala Vašim žákům a pedagogům, paní Končické a paní Černé za krásný hudební zážitek při rozsvěcení vánočních stromů v obou částech naší obce.

Je obdivuhodné, jak obě Vaše kolegyně dokážou motivovat žáky i k mimoškolním aktivitám, které jsou v dnešním světě mladých ne moc "in". Na všech bylo vidět, že to dělají s láskou a nadšením.

V Hrobcích u vánočního stromu a v Rohatcích v kapli Všech svatých byli všichni posluchači nadšeni, já také. Proto ještě jednou velmi děkuji. 

Děkuji a přeji pěkný den

Kateřina Hlaváčová - starostka obce Hrobce

Dne 6. 11. 2019 žáci 3. E a 4. E připravili pro třídu 1. E zábavnou anglickou hru Cesta kolem světa. Hra probíhala ve skupinách, které plnily různé dobrodružné úkoly. Každá skupina absolvovala celý okruh 11 stanovišť a  získávala body. Nakonec tři nejlepší družstva dostala jedničku. Všem se to velice líbilo.

 S. Pazourková, P. Ondrejčík   1.  E

Ve dnech 20.–22. září se v Lysé nad Labem konala výstava koní. Z naší školy se jí letos v pátek 20. září účastnili studenti 1. a 2. ročníku v doprovodu Ing. Aleny Končické a Mgr. Jany Švecové. Cílem této akce bylo studentům představit různá plemena koní a v tomto oboru tak zdokonalit jejich znalosti.

Tento rok bylo ve stáji přes 120 koní různých plemen. K vidění byla plemena teplokrevná, plnokrevná, chladnokrevná, ale i poníci a jim příbuzní osli. V den, kdy studenti SOŠ Roudnice nad Labem výstavu navštívili, se konalo představení těch nejdůležitějších plemen, co se týkalo vývoje všech koní, které známe dnes.

Byli nám představeni koně arabské i švýcarské krve, nechyběli ani impozantní koně plemene fríského, kteří svou krásou zaujali každého, a to i ty, kteří se nepohybovali v tomto oboru. Dále jsme mohli spatřit koně chladnokrevného typu jako norik nebo českomoravské belgiky v zápřahu. A v neposlední řadě jsme měli tu čest potkat jedno spanilé plemeno, kterým byl nádherný lusitánský kůň, jenž je znám svým temperamentem a oddaností svému pánu.

Nedílnou součástí výstavy byla i účast tuzemských a zahraničních firem z tohoto oboru, to nejvíce ocenili studenti, kteří se tomuto sportu věnují, a také si s sebou odvezli pár pěkných kousků do své výbavy. Vystavovatelé nabízeli jezdecké potřeby, přepravníky i kočáry a nechyběla ani široká nabídka krmiv, kovářské zboží či odborná literatura. Zajímavé byly nabídky jezdeckých i policejních jezdeckých škol. Nechyběly ani stánky s občerstvením všeho druhu, a tak si každý přišel na své.

Dija Vaišnyté, 2.A                                            

Dne 9. května 2019 se v učebně informatiky konala zkouška ENTER. Studenti z 2. A, 2. E obdrželi e-mailem zadání. Během 90 minut museli vypracovat tabulku v Excelu a na danou adresu odeslat patřičnou obchodní písemnost. Výsledky testu se dozvíme za 2 týdny.

Všem přejeme úspěšné složení zkoušky.

N. Fryčová
vyučující PEK

 

Šárka Krycnerová a Kateřina Závacká na státních zkouškách

Dne 15. května 2019 studentky 2. E Šárka Krycnerová a Kateřina Závacká složily státní zkoušku v Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Výsledky zkoušky se dozvíme za 14 dní.

Studentky se připravovaly velmi intenzivně a svědomitě. Pro úspěšné složení zkoušky musely psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku s maximálně dvěma hrubými chybami v každé písemnosti.

N. Fryčová
vyučující PEK

 

Anglické divadelní představení

 V pondělí 14. ledna si třídy 1.E a 2.E s  doprovodem učitelek angličtiny  udělaly výlet do litoměřického kulturního domu, kde na  programu byla divadelní hra v anglickém jazyce Jack and Joe. Představení mělo celkem dobrý úspěch, co se týče zábavy, a navíc studenti také měli možnost  procvičit si slovíčka, dokonce i komunikaci v anglickém jazyce. 

 

Natálie Manigatiová, 1.E

 

Opravdový Londýn

Tentokrát jsme zažili opravdové anglické počasí. Jemný vytrvalý déšť, všude přítomný větřík, mlhavé ráno, polojasné dopoledne, ale i pěkný slunečný den. První den začal pěší prohlídkou s průvodcem na Westminster Abbey, nádherném opatství v samém centru Londýna. Dále jsme zhlédli Houses of Parliament a slavný Big Ben, který byl bohužel zahalen kvůli rekonstrukci. Další zastávka byla u královského Buckingham Palace, kde jsme nezhlédli pověstné střídání stráží, protože v centru probíhal půlmaratón. Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square - bezplatná návštěva National Gallery, doplnila návštěva Soho a China Town. Přes Golden Jubilee Bridge jsme prošli k London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km.

Další den jsme se dočkali, konečně celodenní výlet do Warner Bros Studia of Harry Potter. Nádherná atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera - filmové kulisy, ukázky kostýmů, efekty z filmů, máslový ležák, obchůdek s dárkovými předměty aj. Odpoledne jsme se přesunuli do Oxfordu, malebného univerzitního města. Navštívili jsme univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College - nádvoří, kaple, jídelna, která byla předlohou pro Velkou síň ve filmových Bradavicích.

Poslední den jsme strávili v Londýně na hradu Tower of London, kde jsme mohli obdivovat královské korunovační klenoty, vyfotit se s Beefeatery ( pověstnými strážci). Nakoupili jsme potřebné suvenýry a lodí s nádhernou vyhlídkou na celé centrum města jsme se přepravili do O2 arény, kde nás čekal autobus na cestu zpět domů. Přivezli jsme si domů spoustu krásných suvenýrů, fotografií, ale hlavně nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jana Štorkánová

Ve středu 31. října se žáci naší školy zúčastnili přednášky k významným milníkům 20. století. Přednášela paní Terezie Vávrová z ústavu pro studium totalitních režimů. Téma přednášky bylo fotografie a její využití při hodinách dějepisu.

M. Šinfeltová Nováková - studijní oddělení

 

 

Exkurze Kůň 2018

 Ve dnech 21. – 23. 9. 2018 proběhla v Lysé nad Labem výstava Kůň 2018. Této akce se  zúčastnily v pátek 21. 9.  třídy 2. A a 3. A.

V tento den bylo možné navštívit celou řadu stánků mnohých vystavovatelů, kteří nabízeli jezdecké vybavení, krmiva a krmné doplňky pro koně. Ke koupi bylo i oblečení, obrázky nebo šperky s koňskou tematikou.

Dopolední program probíhal na hlavním kolbišti v hale C a představil všechny účastníky výstavy s jejich čtyřnohou chloubou. Bylo možné vidět koně mnoha plemen včetně starokladrubských běloušů a vraníků a také koně portugalské jezdecké školy Escola Portuguesa de Arte Eqestre.

Tito hosté byli zlatým hřebem výstavy i večerní koňské galashow.

Navštívit tuto výstavu bylo pro nás studenty určitě přínosem.

 

                                                                                                      Petra Křtěnová 3.A

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.