Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Studium na Vyšší odborné škole je ukončeno absolutoriem, které probíhá na konci třetího ročníku, zpravidla v měsíci červnu.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, které jsou stanoveny učebním plánem, ze zkoušky z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) a obhajoby absolventské práce.

Před zahájením absolutoria nemá student vyučování v rozsahu nejméně pěti po sobě následujících pracovních dnů. Podmínky týkající se ukončení studia absolutoriem jsou stanoveny v § 102 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Student může vykonat absolutorium nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Absolventská práce

Absolventská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních, knižně svázaná v tuhých deskách. Barvu desek si student může zvolit dle vlastního uvážení.

Formální požadavky na úpravu absolventské práce jsou v příloze tohoto článku.

 

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.