Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - referát Státní těsnopisný ústav. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor).

Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu.

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy u vyučující písemné a elektronické komunikace paní N. Fryčové.

Určena pro studenty od 2. ročníku.

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

  • z psaní na klávesnici základní: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů)

  • podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

Poplatky platné pro rok 2016 a 2017 (platí se před zahájením zkoušky): 

Zkouška z  psaní na klávesnici základní 600,- Kč.

 Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.