Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Dne 6. 11. 2019 žáci 3. E a 4. E připravili pro třídu 1. E zábavnou anglickou hru Cesta kolem světa. Hra probíhala ve skupinách, které plnily různé dobrodružné úkoly. Každá skupina absolvovala celý okruh 11 stanovišť a  získávala body. Nakonec tři nejlepší družstva dostala jedničku. Všem se to velice líbilo.

 S. Pazourková, P. Ondrejčík   1.  E

Ve dnech 20.–22. září se v Lysé nad Labem konala výstava koní. Z naší školy se jí letos v pátek 20. září účastnili studenti 1. a 2. ročníku v doprovodu Ing. Aleny Končické a Mgr. Jany Švecové. Cílem této akce bylo studentům představit různá plemena koní a v tomto oboru tak zdokonalit jejich znalosti.

Tento rok bylo ve stáji přes 120 koní různých plemen. K vidění byla plemena teplokrevná, plnokrevná, chladnokrevná, ale i poníci a jim příbuzní osli. V den, kdy studenti SOŠ Roudnice nad Labem výstavu navštívili, se konalo představení těch nejdůležitějších plemen, co se týkalo vývoje všech koní, které známe dnes.

Byli nám představeni koně arabské i švýcarské krve, nechyběli ani impozantní koně plemene fríského, kteří svou krásou zaujali každého, a to i ty, kteří se nepohybovali v tomto oboru. Dále jsme mohli spatřit koně chladnokrevného typu jako norik nebo českomoravské belgiky v zápřahu. A v neposlední řadě jsme měli tu čest potkat jedno spanilé plemeno, kterým byl nádherný lusitánský kůň, jenž je znám svým temperamentem a oddaností svému pánu.

Nedílnou součástí výstavy byla i účast tuzemských a zahraničních firem z tohoto oboru, to nejvíce ocenili studenti, kteří se tomuto sportu věnují, a také si s sebou odvezli pár pěkných kousků do své výbavy. Vystavovatelé nabízeli jezdecké potřeby, přepravníky i kočáry a nechyběla ani široká nabídka krmiv, kovářské zboží či odborná literatura. Zajímavé byly nabídky jezdeckých i policejních jezdeckých škol. Nechyběly ani stánky s občerstvením všeho druhu, a tak si každý přišel na své.

Dija Vaišnyté, 2.A                                            

Dne 9. května 2019 se v učebně informatiky konala zkouška ENTER. Studenti z 2. A, 2. E obdrželi e-mailem zadání. Během 90 minut museli vypracovat tabulku v Excelu a na danou adresu odeslat patřičnou obchodní písemnost. Výsledky testu se dozvíme za 2 týdny.

Všem přejeme úspěšné složení zkoušky.

N. Fryčová
vyučující PEK

 

Šárka Krycnerová a Kateřina Závacká na státních zkouškách

Dne 15. května 2019 studentky 2. E Šárka Krycnerová a Kateřina Závacká složily státní zkoušku v Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Výsledky zkoušky se dozvíme za 14 dní.

Studentky se připravovaly velmi intenzivně a svědomitě. Pro úspěšné složení zkoušky musely psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku s maximálně dvěma hrubými chybami v každé písemnosti.

N. Fryčová
vyučující PEK

 

Anglické divadelní představení

 V pondělí 14. ledna si třídy 1.E a 2.E s  doprovodem učitelek angličtiny  udělaly výlet do litoměřického kulturního domu, kde na  programu byla divadelní hra v anglickém jazyce Jack and Joe. Představení mělo celkem dobrý úspěch, co se týče zábavy, a navíc studenti také měli možnost  procvičit si slovíčka, dokonce i komunikaci v anglickém jazyce. 

 

Natálie Manigatiová, 1.E

 

Opravdový Londýn

Tentokrát jsme zažili opravdové anglické počasí. Jemný vytrvalý déšť, všude přítomný větřík, mlhavé ráno, polojasné dopoledne, ale i pěkný slunečný den. První den začal pěší prohlídkou s průvodcem na Westminster Abbey, nádherném opatství v samém centru Londýna. Dále jsme zhlédli Houses of Parliament a slavný Big Ben, který byl bohužel zahalen kvůli rekonstrukci. Další zastávka byla u královského Buckingham Palace, kde jsme nezhlédli pověstné střídání stráží, protože v centru probíhal půlmaratón. Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square - bezplatná návštěva National Gallery, doplnila návštěva Soho a China Town. Přes Golden Jubilee Bridge jsme prošli k London Eye - jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem do 60 km.

Další den jsme se dočkali, konečně celodenní výlet do Warner Bros Studia of Harry Potter. Nádherná atrakce ze světa natáčení Harryho Pottera - filmové kulisy, ukázky kostýmů, efekty z filmů, máslový ležák, obchůdek s dárkovými předměty aj. Odpoledne jsme se přesunuli do Oxfordu, malebného univerzitního města. Navštívili jsme univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College - nádvoří, kaple, jídelna, která byla předlohou pro Velkou síň ve filmových Bradavicích.

Poslední den jsme strávili v Londýně na hradu Tower of London, kde jsme mohli obdivovat královské korunovační klenoty, vyfotit se s Beefeatery ( pověstnými strážci). Nakoupili jsme potřebné suvenýry a lodí s nádhernou vyhlídkou na celé centrum města jsme se přepravili do O2 arény, kde nás čekal autobus na cestu zpět domů. Přivezli jsme si domů spoustu krásných suvenýrů, fotografií, ale hlavně nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Jana Štorkánová

Ve středu 31. října se žáci naší školy zúčastnili přednášky k významným milníkům 20. století. Přednášela paní Terezie Vávrová z ústavu pro studium totalitních režimů. Téma přednášky bylo fotografie a její využití při hodinách dějepisu.

M. Šinfeltová Nováková - studijní oddělení

 

 

Exkurze Kůň 2018

 Ve dnech 21. – 23. 9. 2018 proběhla v Lysé nad Labem výstava Kůň 2018. Této akce se  zúčastnily v pátek 21. 9.  třídy 2. A a 3. A.

V tento den bylo možné navštívit celou řadu stánků mnohých vystavovatelů, kteří nabízeli jezdecké vybavení, krmiva a krmné doplňky pro koně. Ke koupi bylo i oblečení, obrázky nebo šperky s koňskou tematikou.

Dopolední program probíhal na hlavním kolbišti v hale C a představil všechny účastníky výstavy s jejich čtyřnohou chloubou. Bylo možné vidět koně mnoha plemen včetně starokladrubských běloušů a vraníků a také koně portugalské jezdecké školy Escola Portuguesa de Arte Eqestre.

Tito hosté byli zlatým hřebem výstavy i večerní koňské galashow.

Navštívit tuto výstavu bylo pro nás studenty určitě přínosem.

 

                                                                                                      Petra Křtěnová 3.A

Doteky státnosti

 

     Třída 3. E navštívila 8. října Jízdárnu Pražského hradu, kde si prohlédla výstavu Doteky státnosti, na jejíž realizaci se podílel především Vojenský historický ústav.

     Výstava seznamuje veřejnost s obsahem pojmu „státní symboly“, a to na příkladech konkrétních předmětů, které jsou součástí našich národních dějin.

     Aktuální náplň výstavy tvoří množství dokumentů i artefaktů. Jedná se například o dlaždici s dvouocasým lvem z hradu Zvíkov, vývěsní štít Československé národní rady v Paříži, Plečnikova umělecká díla, pracovní stůl a jídelní servis T. G. Masaryka, první československé letadlo Bohemia B-5, výtvarné práce Vojtěcha Preissiga a Františka Kupky, bombu Jana Kubiše, odbojový přívěsek s českým lvem, fotbalový míč ze zápasu mezi výběrem spojeneckých armád a britské armády, který se konal v Londýně 15. března 1941, vlajku 312. čs. peruti RAF, falešnou legitimaci Václava Morávka, stejnokroj Otakara Jaroše, zkrvavenou vlajku ze srpna 1968, odposlouchávací zařízení StB, kosmický skafandr Vladimíra Remka, tretry Emila Zátopka či talisman českých hokejistů v Naganu.

     Exkurze vhodně doplnila učivo o české státnosti a o státních symbolech, nespornou výhodou byl i vstup zdarma, který vyhlásil na měsíc říjen prezident republiky.

 

 

V pondělí 10. září jsme na statku ve Vědomicích zahájili adaptační kurz, který měl posloužit k seznámení a sblížení nové třídy 1. D. Když jsme se v pondělí ráno sešli na statku, tak pan učitel Procházka a paní učitelka Štaubertová spočítali, jestli jsme všichni a vybrali doklady o bezinfekčnosti. Rozdělili nás na pokoje podle toho, jestli hrajeme na Fotbalové Farmě, aby ráno fotbalisté nebudili ostatní při vstávání na trénink. Po ubytování jsme byli informováni o tom, jak se máme chovat. Následoval oběd, po obědě jsme měli polední klid. Když nám slehlo a odpočinuli jsme si, tak jsme vyrazili na nedaleký bazén. Mohli jsme jít, kam jsme chtěli, do vířivky, do sauny, nebo si jen zaplavat do velkého bazénu. Fotbalisté měli od půl třetí trénink, takže odcházeli dříve. Mezi tím co fotbalisté trénovali tak byl zbytek třídy v lanovém centru, kde měli možnost si vyzkošet střelbu ze vzduchovky a lezení na stěnu apod.. Následovala večeře a pak byli do kuchyně svoláni úplně všichni, abychom si hráli hru. Smysl hry byl se co nejvíce poznat, takže jsme se rozdělili do dvojic a zjišťovali co nejvíce informací o tom druhém, abychom ho mohli všem představit. Pak už byla večerka a všichni šli spát.

Druhý den jsme měli snídani ve stylu malého švédského stolu. Fotbalisté ráno oděšli na trénink a ostatní se podíleli na úklidu. Když fotbalisté přišli z tréninku, měli jsme přednášku o první pomoci od žáků 4. A, což bylo zajímavé. Po přednášce jsme měli chvilku čas do oběda a tak se někteří kluci rozhodli jít hrát ven fotbal a někteří zůstali uvnitř v hale. Po obědě jsme vyrazili do Roudnice nad Labem, kde nás pan tiskový mluvčí provedl po Městském úřadě. Po skončení prohlídky nám paní učitelka dala krátký rozchod, abychom si mohli koupit nějaké ty mňamky. Fotbalisté si museli nakoupit rychle a hned jít na trénink. Ostatní pak po příchodu na farmu měli turnaj v ping-pongu. Následovala večeře a po ní asi nejzajímavější část tohoto dne. Přijela za námi pplk. Mgr. Irena Havlíčková, která učí na útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v Praze a povídala o tom, jak jsou škodlivé drogy a co provádí s lidmi. Přivezla také mnoho ukázek v podobě např. hermeticky uzavřených druhů drog, injekčních stříkaček a jiných škodlivých látek.  Její výklad byl doplněn i prezentací v elektronické podobě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a užitečných věcí a myslím si, že většina z nás si hodně rozmyslí, jestli po škodlivé látce sáhne nebo ne.  Po přednášce následovala večerka, a protože jsme byli všichni velice unavení, šli jsme spát.

Poslední den měli ráno fotbalisté trénink. Když přišli, uklidilo se celé patro pro další adaptační kurz třídy 1. A.  

Na adaptačním kurzu jsme se vcelku dost seznámili.  Myslím si, že adaptační kurz pro mnohé splnil svůj účel. Bylo nám tam hezky, příjemně jsme se bavili a hlavně jsme se dobře poznali.

                                                             David Fišer a Marcel Vlk

                                                                       žáci třídy 1. D

 

Slavnostní vyhodnocení soutěže „Vítejte v roce 2118“

V  pondělí 24. září se za přítomnosti starosty města Vladimíra Urbana, ředitele VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. Josefa Nehyby, zástupkyně ředitele VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. Sáši Nelibové, dalších zástupců Městského úřadu Roudnice n. L. a rodičů soutěžících žáků proběhlo vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „Vítejte v roce 2118“. Soutěž  byla vyhlášena v měsíci květnu 2018 Městským úřadem Roudnice n. L. ve spolupráci s VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní  odpoledne zahájily děti z mateřské školy Pohádka, které si připravily hudební vystoupení s harmonikářem Pavlem Erichem. Vítězní soutěžící si odnesli diplom, knihu a poukázku do obchodu.

 

Literární soutež - kategorie střední školy

1. místo - Adriana Palicová - třída 4.E

2. místo - Jan Šulc - třída 4.A

Zvláštní cena pana starosty:

Klára Hofmanová - třída 3.E

Kateřina Závacká - třída 2.E

 

Výtvarná soutěž - kategorie střední školy

1. místo - Nela Kalousová - třída 2. E

2. místo - Barbora Poláková - třída 2.E

3. místo - Alexandra Nesměráková - třída 2.E

Zvláštní cena pana starosty:

Lenka Rigelhánová - třída 3.E