Vytisknout

Dne 6. 11. 2019 žáci 3. E a 4. E připravili pro třídu 1. E zábavnou anglickou hru Cesta kolem světa. Hra probíhala ve skupinách, které plnily různé dobrodružné úkoly. Každá skupina absolvovala celý okruh 11 stanovišť a  získávala body. Nakonec tři nejlepší družstva dostala jedničku. Všem se to velice líbilo.

 S. Pazourková, P. Ondrejčík   1.  E