Copyright 2023 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
 • Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

  Ne. Způsob předávání přihlášky je stanoven tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, nebo poštou na adresu školy (VOŠ a SOŠ, Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice n. L.), o kterou mají zájem. Nepředkládají jí již prostřednictvím základní školy. Uchazeči o FF obdrží zároveň pozvánku na test fotbalových dovedností.

 • Potvrzuje ZŠ prospěch na přihlášce?

  Ano, ředitel ZŠ potvrzuje správnost údajů.

 •  Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení?

  Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2023 osobně, nebo poštou na adresu školy.

 • Musí se žák na přijímací řízení dostavit?

  Ano, musí. Škola oznámí a výsledky 1. kola přijímacího řízení předá uchazeči a jeho zákonnému zástupci v den konání přijímacího řízení v budově školy a následně je zveřejní na www.vosasos.cz, uchazeči budou uvedeni pod přiděleným číslem. 
 • Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou a vybere si jednu, musí to dát vědět té druhé?

  Nemusí. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 • Mohu si podat více přihlášek do stejné školy?

  Ano, ale vždy na jiný obor vzdělání.

 • Budou se konat druhá kola přijímacího řízení?

  Ano, mohou se pořádat další kola. Školský zákon stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Další kola se nevyhlašují, pokud již byl dostatečný počet žáků přijat v 1. kole.

 • Hradí se za přijímací řízení nějaké poplatky?

  Ne, žádné poplatky se v případě veřejných (dříve státních) škol nehradí.

 • Jak vyznačit na přihlášce zájem o Fotbalovou Farmu?

  Zájemci o FF napíší do přihlášky za obor vzdělání + FOTBAL. Hráči fotbalové farmy mohou být ze všech oborů vzdělání SOŠ.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.