Copyright 2023 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Pozvánka (vždy zaslaná pro daného uchazeče)

na 1. kolo 

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a na základě přihlášky ke studiu si dovoluji pozvat Vaši dceru/Vašeho syna k přijímacím zkouškám na naši školu a informovat Vás o dalším postupu přijímacího řízení.            

Obor vzdělání:                                   

Agropodnikání – Ekonomika a podnikání  41-41-M/01

Dopravní prostředky 23-45-M/01

Ekonomické lyceum 78-42M/02

 

 Informace k přijímacímu řízení:

Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (JPZ Cermat) se bude konat pro 1. termín 1. kola ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 8.15 – 8.30 administrace a pro 2. termín 1. kola v pátek 14. dubna 2023 od 8.15 – 8.30 administrace v hlavní budově školy. Vezměte si s sebou občanský průkaz (pokud máte), psací a rýsovací potřeby.

Pořadí uchazečů o vzdělání podle počtu bodů, získaných na základě přijímacích kritérií, bude

zveřejněno v úterý 2. května 2023 pod příslušnými registračními čísly.                                 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonnému zástupci a uchazeči předáno
ve sborovně školy v úterý 2. května 2023 od 9.00 do 16.00 hodin a seznam bude zveřejněn na stránkách školy.

V případě, že uchazeč bude přijat v 1. kole přijímacího řízení a rozhodne se vzdělávat na naší škole, odevzdá jeho zákonný zástupce zápisový lístek při předání rozhodnutí.

Pokud máte dotazy k přijímacím zkouškám  kontaktujte nás na tel. 416 831 225 nebo 777 850 775.

 

Roudnice nad Labem  23. 3. 2023               Ing. Josef Nehyba - ředitel školy                            

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.