Vytisknout

Studium na Vyšší odborné škole je ukončeno absolutoriem, které probíhá na konci třetího ročníku, zpravidla v měsíci červnu.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, které jsou stanoveny učebním plánem, ze zkoušky z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) a obhajoby absolventské práce.

Před zahájením absolutoria nemá student vyučování v rozsahu nejméně pěti po sobě následujících pracovních dnů. Podmínky týkající se ukončení studia absolutoriem jsou stanoveny v § 102 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Student může vykonat absolutorium nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Absolventská práce

Absolventská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních, knihařsky svázaná v tuhých deskách. Barvu desek si student může zvolit dle vlastního uvážení.

K práci se přikládá 1 CD se souborem absolventské práce ve formátu PDF. Jméno souboru musí splňovat masku příjmení-jméno-rok.pdf (např. Pokorný-Jan-2015.pdf).

Formální požadavky na úpravu absolventské práce jsou v příloze tohoto článku.

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Formální úprava absolventské práce.pdf)Formální úprava absolventské práce.pdf 635 kB
Download this file (témata ANJ.pdf)Témata k Absolutoriu - Anglický jazyk 161 kB
Download this file (Témata k Absolutoriu-Odborné předměty.pdf)Témata k Absolutoriu-Odborné předměty.pdf 351 kB
Download this file (témata NEJ.pdf)Témata k Absolutoriu - Německý jazyk 249 kB