Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ředitel školy VOŠ a SOŠ vyhlašuje 30. 4. 2018 - pondělí a 7. 5. 2018 - pondělí ředitelské volno. 

 

Přijímací řízení SOŠ 

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Sdělení, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2017/2018. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro pro rok 2018 pro 1. a 2. řádný termín byly stanoveny na

1. termín
                           12. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
                           16. dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
                           17. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Uchazeči, kteří si podali dvě přihlášky, mají možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do celkového výsledku přijímacího řízení se započítávají vždy lepší výsledky z jednotlivých testů z matematiky a českého jazyka.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena shodně pro všechny obory na
1. termín             10. května 2018
2. termín             11. května 2018

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.