Copyright 2018 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

V pátek dne 2. 12. 2016 jsme navštívili se třídou 4. A a p. uč. Líšťanskou v rámci Ekologie Starou čistírnu odpadních vod, která se nachází v Praze v Bubenči a zavítali jsme i do staré části města, na Staroměstské náměstí, abychom načerpali vánoční atmosféru a podívali se na výstavu betlémů, které byly vystaveny v areálu kostela p. Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.

Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 a k čištění odpadních vod sloužila až do roku 1967. Projekt čistírny vypracoval inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley.Stará čistírna byla postavena jako konečná část systematické kanalizační sítě
v Praze.

Prohlídky areálu bývalé čistírny odpadních vod jsou možné pouze s průvodcem (čistírna není klasické muzeum, nýbrž něco jako technický zámek). Viděli jsme  původní prostory s pozůstatky původních technologických zařízení, a to jak pro vlastní čištění odpadních vod a související provoz (např. kalové hospodářství), tak pro zajištění pohonu strojů (parní strojovna a kotelna). Viděli jsme také přítoky hlavních stok. Součástí prohlídky je prohlídka podzemních prostor a procházka historickou vyčištěnou obtokovou stokou.

K dispozici nám byly kopie původních plánů, historické fotografie z počátku výstavby čistírny, filmový dokument z roku 1943 (na základě smlouvy s Národním filmovým archivem) a různé pomůcky, nástroje a staré vybavení koupelen.
Stará čistírna odpadních vod je od roku 2010 národní kulturní památkou a od roku 2016 kotevním bodem ERIH.

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.