Copyright 2018 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ve dnech 5. - 7. 9. 2016 se třída 1.D zúčastnila adaptačního kurzu pro první ročníky. Kurz se každoročně koná v areálu Fotbalové farmy ve Vědomicích. Smyslem kurzu je, aby se třída lépe poznala – nejen žáci mezi sebou, ale i s třídní učitelkou.

V průběhu tohoto kurzu žáci absolvovali kurz první pomoci, besedu s kurátorem Bc. Václavem Živným na téma drogové prevence a také absolvovali prohlídku Městského úřadu v Roudnici nad Labem.

Žáci  se rovněž seznámili s památkami Roudnice a také se sportovišti, na kterých probíhá výuka tělesné výchovy VOŠ a SOŠ  Roudnice nad Labem.

Pro stmelení kolektivu byly pořádány různé hry – jak společenského, tak sportovního charakteru. Všichni si tak mohli vyzkoušet například hru Ringo nebo prokázat svou sportovní zdatnost a obratnost v opičí dráze.

Na konci kurzu bylo provedeno zhodnocení tří společně strávených dnů a také byli odměněni ti nejlepší ve sportovních disciplínách.

B.Černá

                                                                                                                                          

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.