Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

V pátek 18. listopadu 2022 budou mít žáci a studenti ředitelské volno.

Kulturně jsme spolu se žáky 3. E a 4. E pojali pátek 14. října. Vydali jsme se na představení Vojna a mír do pražského divadla ABC.

Trochu jsem se obávala, jak všichni zvládnou téměř tříhodinové představení, ale byla jsem mile překvapena. Příběh lásky a zrady na pozadí napoleonských válek nás vtáhl do děje, takže nám to uteklo jako nic.

Přestože jsme měli strach, zda stihneme vlak zpět, přidali jsme se k ostatním divákům, kteří vestoje vzdávali hold aktérům představení nekonečným potleskem.

Po cestě na vlak jsem zjišťovala, jak se představení líbilo. „Bylo to nejhezčí divadlo, jaké jsem doteď viděla,” sdělila mi jedna z mých žákyň.

A já doufám, že se líbilo i všem ostatním.

Alena Vondrová, třídní učitelka 4. E

 

V pátek 7. října 2022 se třídy 3. A a 4. A společně se svými učitelkami Alenou Končickou a Janou Švecovou vydaly na výstavu holštýnských krav do Lysé nad Labem. Měli jsme možnost si prohlédnout nejen holštýnský skot, ale také různá plemena ovcí, koz, králíků a slepic.

V 10:00 hodin začala celonárodní soutěž holštýnských krav. Před zahájením výstavy proběhlo předvádění telat, jejichž vodiči byly děti. Nejmladší telátko vedl dokonce 5letý chlapec. Poté se předváděly mladé jalovičky, krávy po první laktaci a krávy po druhé a vyšší laktaci. Žáci viděli, jak se hodnotí exteriér takového zvířete.

V průběhu výstavy si žáci také zašli na jídlo a mohli si koupit suvenýr domů. Byla zde i možnost vyzkoušet si poznávání semen, ověřit si znalosti z anatomie zažívacího traktu skotu a prasat. Odměnou byl odznáček či přívěsek na klíče.

Výstavu jsme si všichni moc užili.

 Marcela Slimáčková, 3. A

Ve středu 5. října 2022 nás paní učitelka na ekologii Ing. Martina Krásová vzala do elektrárny. Exkurze začala tím, že jsme kvůli hygieně obdrželi reflexní vestu a helmu se síťkou. Po podepsání BOZP jsme se s pracovníkem elektrárny vydali na střechu 130 metrů vysoké budovy. Po velice zajímavém výkladu jsme zamířili do haly elektrárny. Při prohlídce jsme mohli pozorovat motory a turbíny. Poté jsme se šli podívat do velínu, kde nám byl ukázán zastaralý stroj, který sloužil k chodu celé elektrárny. Exkurze skončila před vrátnicí EMĚ 1.

Děkujeme naší paní učitelce, že nám zajistila poučnou exkurzi.

Anna Machová a Michal Viktorin, 4. A

Ve čtvrtek 29. října se třída 4. A vydala na projektový den pod dozorem učitelek Jany Švecové a Jitky Floriánové.

Akce probíhala v Praze, kde byla připravena prezentace o holocaustu, předsudcích a

utlačování určitých skupin obyvatelstva během 2. světové války. Součástí prezentace byla i poznávací hra, při níž nám byly dány fotografie lidí, kteří byli hlavními aktéry osudů té doby. Naším úkolem bylo odhadnout jejich příběh.

Po prezentaci a hře jsme navštívili Židovské muzeum, kde nás průvodkyně provedla a poučila o událostech 2. světové války. Následně jsme přešli na Starý židovský hřbitov, návštěva byla opět spojena s přednáškou.

Exkurzi jsme završili návštěvou Maiselovy synagogy.

Aneta Matková a Petr Kotěra, 4. A

V pondělí 13. 6. se naše třída 1. D vydala po různých zajímavých místech v Roudnici, a jelikož se jednalo o projekt v rámci výuky anglického jazyka, pověděli jsme si o těchto místech anglicky několik informací.

Zastavili jsme se u kaple sv. Viléma, kaple sv. Josefa a na Kratochvílově rozhledně. Tady jsme se chvíli zdrželi a naši kluci si zasoutěžili s míčem a v běhání do schodů. Dále jsme se vydali k Hlásce, Lobkowiczkému zámku a roudnickému mostu.

Věděli jste například, že na zámku chvíli pobýval Karel IV.? Že původní název města „Rúdnica” je pravděpodobně odvozen od rudného pramene, který zde vyvěrá? A že původní kamenný most je považován za třetí nejstarší v Česku? Pro většinu z nás to byly nové informace, díky kterým jsme zase o něco chytřejší.

Ráno to sice vypadalo na déšť, ale nakonec nám pěkně svítilo sluníčko. V průběhu dne jsme si zašli ještě na zmrzlinu na náměstí a konec akce jsme oslavili velice napínavým fotbalovým utkáním naší třídy. Podtrženo sečteno, den jsme si všichni užili a určitě si budeme chtít něco takového zopakovat.

Lucie Perlíková, 1.D

V pátek 17. 6. 2022 si studenti třídy 2. E vyzkoušeli sjezd slalomové dráhy v Roudnici nad Labem na raftech pro 6 osob, sjezd na kajaku typu Baraca pro 2 osoby a sjíždění řeky na divoké vodě s instruktory.

Seznámili jsme se s bezpečnostními pravidly, oblékli plavky, vesty a nasadili helmy. Rozdělili jsme se do 3 skupin a postupně jsme se na raftech vystřídali. Ti odvážní zkusili i divokou vodu nebo sjeli na kajaku.

Všichni jsme byli mokří, někteří si z akce odnesli i modřiny, ale celé dopoledne bylo plné adrenalinu a legrace. Všichni jsme si to moc užili.

Děkujeme panu Mgr. P. Chaloupkovi a jeho kamarádům skautům, kteří tuto akci zabezpečili.

Aneta Ikráthová a Andrea Kapešová, 2. E

 

Na základě současného dění na Ukrajině se v týdnu od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 naše škola zapojila do humanitární potravinové sbírky pro Ukrajinu, kterou vyhlásila ukrajinská komunita v čele s Ivanem Douhaničem, která pracuje v Praze – Kyjích v distribuci firmy Coca-cola. Pro žáky a zaměstnance školy byla akce dobrovolná. Ve sbírce se sešlo více jak 200 kg trvanlivých potravin v podobě těstovin, rýže, konzerv, kojenecké výživy atd. určených nejen pro dospělé, ale především pro děti. Mimo potravin obsahovala sbírka i drogistické zboží v podobě mýdel, zubních past, šamponů, papírových či vlhčených kapesníků, plen pro kojence apod. Ve sbírce se našly i různé zdravotnické potřeby. Žáci celou sbírku roztřídili, zabalili do krabic a v pátek předali řidiči firmy Coca-cola, který ji odvezl do skladu firmy. Sbírka byla následně zavezena přímo na území Ukrajiny, kde bude předána lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

Děkujeme všem, kteří přispěli.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví (MZČR) se ve školách testuje pouze v pondělí. Na základě školního testování antigenem tedy žáci do karantény nepůjdou, protože v průběhu týdne nebudou testovaní. O režimu v případě pozitivního testu jinde než ve škole rozhoduje hygiena. Ta může žáky nechat ve škole při preventivním testování nebo nařídit karanténu celé třídě.

Po pondělním testování nemusí být nařízena karanténa, protože spolužáci nakaženého žáka jsou od něj ihned izolováni, a není tak pro ně rizikovým kontaktem. Dostat se do karantény žáci mohou, pokud bude mít spolužák v týdnu pozitivní test například po testování v rámci rodiny.

Kdyby byl žák pozitivně antigenním testem testován v průběhu týdne (jinde než ve škole), tak v případě, že by byl dva dny před projevem příznaků covidu nebo dva dny před provedením testů ve škole, musí rodič bezodkladně dát vědět škole. Ta potom kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která podle nařízení MZČR „provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy.“ Může tedy rozhodnout o karanténě nebo o preventivním screeningovém testování žáků, kteří nejdou do karantény a testují se antigenními testy do výsledku PCR (tzv. systém test to stay).

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (ředitel.pdf)ředitel.pdf 165 kB
Download this file (rodiče.pdf)rodiče.pdf 145 kB

 

Do nového roku 2022 přejeme všem vyučujícím a žákům hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky! Pracujme, učme se, buďme k sobě vstřícní a pomáhejme si !!!!!!!

 

TESTOVÁNÍ všech učitelů při příchodu do školy.

 

TESTOVÁNÍ všech žáků SOŠ - 1. vyučovací hodinu v kmenových třídách!

 

Prodloužení ISIC karty na rok 2022 v kabinetě IKT do 31. 1. 2022.

Testování - informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření MZČR k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

- s účinností od 3. 1. 2022

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí

- nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

- v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

V pátek 12. listopadu 2021 se uskuteční ON-LINE schůzky rodičů žáků SOŠ od 15.00 hodin!

Dne 25. a 26. října 2021 (pondělí, úterý) probíhá na naší škole řádná výuka!

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.

Zájemci o studium na vyšší odborné škole, máte poslední možnost přihlásit se k dennímu studiu 3letého vzdělávacího programu Management firem. Přijímací řízení proběhne 24. září 2021. Těšíme se na Vás.

Žáci střední odborné školy a studenti vyšší odborné školy mají oznamovací povinnost ke zdravotní pojišťovně. Nastupující na SOŠ a VOŠ často mylně předpokládají, že stát za ně automaticky stále platí pojistné. V této souvislosti upozorňujeme na to, že oznamovací povinnost, týkající se vzniku a zániku povinnosti státu platit za daného pojištěnce pojistné u zdravotní pojišťovny, má podle zákona sám pojištěnec (resp. jeho zákonný zástupce). Škola tuto povinnost nemá, a to i vzhledem k faktu, že neshromažďuje informace o zdravotním pojištění svých žáků. To, že žák/student  pokračuje ve studiu a má tedy nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději během měsíce září (předkládá se potvrzení o studiu, písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu atp.). Upozorňuji, že zdravotní pojišťovna může pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti udělit pokutu až do výše 10 000 Kč. Potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovnu vydává studijní oddělení.

 

TANEČNÍ pro žáky, kteří začali minulý rok (v září 2020), opět "startují" všechny lekce !!!!!!!!

Středoškolské taneční kurzy 2021

              Kurz ŽLUTÝ 2021

•     čtvrtek / 9. 9. / 1. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 16. 9. / 2. lekce / 20.00–22.00 hod.

•     čtvrtek / 23. 9. / 3. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 30. 9. / I. prodloužená / 20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 7. 10. / 4. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 14. 10. / 5. lekce / 20.00–22.00 hod.

•     čtvrtek / 21. 10. / 6. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 28. 10. / II. prodloužená / 20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 4. 11. / 7. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     čtvrtek / 11. 11. / III. Prodl.(maškarní)20.00–23.00 hod.

•     čtvrtek / 18. 11. / 8. lekce / 17.30–19.30 hod.

•     úterý/ 23. 11. / 9. lekce (nácvičná) / 19.30–21.00 hod.

•     čtvrtek / 25. 11. / Věneček / 18.00–22.00 hod.

 SMÍM PROSIT :-)

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.