Vytisknout

Dne 23. 3. 2018 se třída 2. E zúčastnila Britského dne v Praze v rámci výuky anglického jazyka. Studenti si měli za úkol vybrat téma, které je zajímalo, a vytvořit na jeho základě krátký dotazník. Následně měli vyzpovídat několik cizinců a jejich odpovědi zpracovat v  prezentaci. I přes nepříznivé počasí se výletu zúčastnila většina třídy. Britský den se všem moc líbil a zároveň si studenti odnesli nové zkušenosti i zážitky z rozhovoru s rodilými mluvčími.

Barbora Klemptová, Sára Černohorská