Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 

DISTAČNÍ VÝUKA pro žáky SOŠ a studenty VOŠ
od pondělí 5. 10. 2020 do odvolání

- bude probíhat dle rozvrhu (případně změn rozvrhu) v přesných časech vyučovacích hodin

 SOŠ

 Žák je povinen dle školského zákona č. 561/2004 Sb. účastnit se distanční výuky:

1. on-line výuka – dle rozhodnutí vyučujícího a možností žáka (Teams, školní e-mail).  Nepřipojení se k online přenosu je považováno za absenci.  

 2. off-line výuka (výuka bez možnosti připojení k internetu) bude probíhat zadáváním úkolů, písemně a telefonicky. Žáci, kteří budou využívat off-line výuku, se do pátku 2. 10. 2020 nahlásí třídnímu učiteli. Třídní učitel seznam žáků své třídy uloží do Teams - vybavenost studentů.

Pokud se žák nezúčastní výuky on-line nebo off-line, omlouvá nepřítomnost nezletilého žáka dle školního řádu třídnímu učiteli zákonný zástupce do 3 dnů e-mailem. Zletilý žák svou absenci taktéž omlouvá e-mailem.

Brigády či jiné mimoškolní aktivity v době on-line výuky nebudou omlouvány.

VOŠ

Student je povinen dle školského zákona č. 561/2004 Sb. účastnit se distanční výuky.

 Nepřipojení se k online přenosu je považováno za absenci.  

 Brigády či jiné mimoškolní aktivity v době on-line výuky nebudou omlouvány.

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.