Vytisknout

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky je stanovena na dny:

12. dubna 2019 - pátek (1. termín) a 15. dubna - pondělí (2. termín). Náhradní termíny jsou 13. května 2019 - pondělí a 14. května 2019 úterý.