Vytisknout

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky je stanovena na dny:

14. dubna 2020 - úterý (1. termín) a 15. dubna 2020- středa(2. termín). Náhradní termíny jsou 13. května 2020 - středa a 14. května 2020 čtvrtek.