Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.  vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Agropodnikání - zaměření Ekonomika a podnikání - 7 volných míst

Dopravní prostředky - 9 volných míst

Ekonomické lyceum - 2 volná místa

 

Ve druhém kole uchazeč podává přihlášku, kterou odevzdá řediteli školy nejpozději do 23. 5. 2018 (osobně, nebo poštou na adresu VOŠ a SOŠ Roudnice n.L., Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice n. L.). Prosíme o uvedení telefonního čísla na přihlášce.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF) napíší do přihlášky za obor vzdělání + fotbal). Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

Kritéria přijímacího řízení:

- průměr prospěchu žáka z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy základní školy

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

(45 – 15 A) + (45 – 15 B) + (45 – 15 C)

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

B ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

C ...........průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

 

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí a přijme nejlepší uchazeče do stanoveného počtu.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (kód) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí zákonný zástupce a uchazeč odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.