Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ve čtvrtek 7. listopadu jsme navštívili Městské divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, kde jsme zhlédli drama z psychiatrické léčebny Přelet nad kukaččím hnízdem. Byl to strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Hezký zážitek nám připravili herci z Divadla Radka Brzobohatého. Tato divadelní hra má i filmové zpracování v podání Miloše Formana.

Petra Plašilová, 3. A

Dne 6. 11. se 56 % pedagogických pracovníků školy přidává ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Mezi hlavní důvody podpoření stávky patří:

  • neexistující dlouhodobá a pevná koncepce českého školství
  • dlouholeté podfinancování školství
  • PR vlády (kde školství je prioritou) a následné neplnění či rozmělnění jejích politických slibů

Kvalitní školství je základním předpokladem budoucí prosperující společnosti a jeho podpora pouze v předvolebním boji prosperitu České republice nepřinese.

Škola tento den vyučuje v pozměněném režimu a zůstává v provozu.

dne 5. 11. 2019
Odborová organizace při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ve středu 2. října 2019 se třídy 2. A a 4. E vydaly na generálku muzikálu Tarzan. Muzikál se odehrával v divadle Hybernia od 11 hodin a celé vystoupení trvalo přibližně 2 hodiny a 45 minut. V průběhu celého vystoupení jsme obdivovali úžasná pěvecká a akrobatická vystoupení. V hlavních rolích se nám ukázal Peter Pecha, Josef Vojtek, Dita Hořínková a Petra Vojtková. Celé vystoupení bylo zakončeno velkou akrobatickou show, která se jim povedla, a všem se to velice líbilo.

M. Zemanová

 

 

Dne 13. června 2019 jsme se vydali do Prahy na projektový den Praha- kosmopolitní město. Když jsme přijeli do Prahy, prošli jsme se trasou plnou památek až ke Karlovu mostu, kde jsme začali plnit svěřené úkoly. Byli jsme rozděleni do skupin po 3-5 studentech a ptali se turistů na předem připravené otázky dle zadaného tématu. Několik turistů se nás leklo a vůbec s námi mluvit anglicky nechtěli. Nakonec jsme ale uspěli a naše dotazníky vyplnili. Po srazu na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava jsme si navzájem nadšeně vyprávěli zážitky. Jak výlet, tak i počasí se nám vydařilo.

 Monika Vocásková, 2.E

Ve čtvrtek 13. června se žáci 3.E zúčastnili exkurze v České národní bance. Expozice pod názvem "Lidé a peníze" se nachází v prostorách historického trezoru v podzemí centrální banky. Je zaměřena na dějiny peněz a finančního systému.

Během prohlídky se žáci seznámili s vývojem platidel a peněz od jejich počátků až do současnosti, s ochrannými prvky bankovek a pomocí testovacího vybavení si mohli ověřit, zda bankovky v jejich peněžence jsou opravdu pravé. Zhlédli dva filmy, zasoutěžili si a nakonec potěžkali zlatou cihličku.

Nově také mohli na výstavě vidět zlatou minci v hodnotě 100 mil. Kč, kterou vydala ČNB v letošním roce u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Exkurze se vydařila, žáci byli natolik spokojení, že je mrzelo, že náš vyhrazený čas na prohlídku byl omezen na 75 min.

Ing. Karin Černá

 

V pátek 14. června 2019 bylo předáno Kateřině Závacké a Šárce Krycnerové vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici.

Dne 13. června proběhlo v hotelu Koruna slavnostní vyhodnocení soutěží se společným tématem – setkávání.

Recitační soutěže se zúčastnily dvě studentky, Jindřiška Monika Štaubertová z 1. E a Lex Nesměráková z 2. E, která  za svůj výkon obdržela 3. místo. Do literární soutěže se přihlásila Dija Vaišnyté z 1. A a také ona si odnesla cenu za 3. místo.

Všem dívkám děkujeme za účast a oceněným blahopřejeme k úspěchu.

Mgr. Alena Vondrová

vyučující CJL 

Dne 14. června 2019 byly úspěšným studentům předány certifikáty ENTER.

 

Štafetový běh na Říp proběhl ve středu 12. června 2019, soutěžní týmy tvořily jednotlivé třídy.

1. místo: třída 2.D a třída 1.D

2. místo: třída 1.E

3. místo: třída 2.E

4. místo: třída 3. A

5. místo: třída 1. A

6. místo: třída 2. A

7. místo: třída 3. E

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení třídy 4. E - Ekonomické lyceum, 4. A - Agropodnikání, 4.D - Dopravní prostředky.

Předávání certifikátů ENTER úspěšným studentům a studentkám naší školy.

5. 3. 2019 proběhlo předávání certifikátů ECDL dalším úspěšným studentkám naší školy.

7. 2. 2019 proběhlo předávání certifikátů ECDL dalším úspěšným studentkám naší školy.

V pátek 8. února 2019 se třídy 2.A, 1.A, 1.D, 3.D a 3.E vydaly do Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích na představení Lakomec. Režisérem divadelní hry byl Lukáš Burian a hlavní postavu Harpagona ztvárnil herec Milan Enčev. Představení mělo úspěch jak z naučné, tak i zábavné stránky. Všichni jsme se některým scénám opravdu zasmáli.

Vendula Beranová, 2. A

V úterý 18. prosince uspořádali žáci všech oborů naší školy představení o Finanční gramotnosti pro osmé a deváté ročníky ZŠ Školní v Roudnici nad Labem, které v posledních měsících pilně nacvičovali pod vedením vyučujících ekonomických předmětů. Představení propojuje divadelní ztvárnění s řadou přínosných poznatků z oblasti ekonomiky a financování. Zaměřuje se na témata, se kterými se mohou žáci již na druhém stupni ZŠ setkat v běžném životě i ve svých rodinách: hospodaření s penězi, povinnými odvody státu, strukturou rozpočtu rodiny, se zadlužením rodiny, s rizikem nevýhodných a často zbytečných půjček. Každé probírané téma je završeno výkladem a doporučením, jak tyto situace v běžném životě zvládat. Zvláštní důraz je kladen na rizikové jevy a nástin, jak se jim vyhnout. Naši žáci obstáli v živém vystoupení na výbornou a sklidili zasloužený úspěch. Ukázali, že vědomosti a znalosti, které získají studiem na naší škole, mohou oni i naši budoucí žáci prakticky využít ve svém dalším životě: při dalším studiu na vysoké škole i při budování své kariéry. Pro velký úspěch si naše představení ZŠ Školní zamluvila i pro osmé ročníky na příští rok. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou prezentaci naší školy.

Ing. Karin Černá, Ing. Kateřina Kašparová

 

 

 

 

 

Dne 17. 12. 2018 se žáci naší školy vydali na cestu do hlavního města Rakouska načerpat vánoční atmosféru. Deset hodin strávených v autobuse nebylo příliš příjemných, ale trocha nepohodlí se vyplatila. Nejprve jsme se vydali po památkách, mohli jsme vidět hlavní dominanty Vídně, jako je katedrála sv. Štěpána, vídeňská radnice nebo parlament. Poté jsme už měli rozchod. Někdo zamířil na vánoční trhy pro teplý svařák a někdo zase do kavárny na sachr dort. Díky dobrému počasí se výlet vydařil a všem se líbil.

Sára Černohorská, Bára Klemptová 3. E

 

V úterý 11. prosince 2018 se třída 4. E vypravila do Prahy za kulturou. Divadlo Na Fidlovačce uvádělo Shakespearův Sen noci svatojánské v hlavní roli s Ivou Pazderkovou. Atmosféru divadelního představení se skvělými hereckými výkony umocnilo scénické i hudební provedení hry. Většina z nás se shodla, že i v současné době a v moderním pojetí nám mají Shakespearovy hry stále co říct.   

Alžběta Krejná, 4.E     

Dne 3.12.2018 navštívily třídy 1.A a 1.E výstavu „Retro zima za socíku“, která se koná v Praze v Tančícím domě. Měli jsme možnost shlédnout, jak vypadaly Vánoce v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, s čím si tehdejší děti hrály, jaká byla móda, jaké přístroje se používaly a také jsme viděli, jak vypadala předvánoční fronta na exotické ovoce. Nejvíce studenty zaujaly stavebnice, se kterými si děti v sedmdesátých a osmdesátých letech hrály. Z Tančícího domu jsme se vydali na Staroměstské náměstí nasát trochu vánoční atmosféry. I přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila a prožili jsme hezký předvánoční den.                                                                                               Ing. Barbora Černá

Studenti 1. VOŠ se zúčastnili vzdělávacího programu v Evropském domě v Praze. V moderním prostředí se aktivně podíleli na prezentaci o historii evropské integrace, fungování EU i jejích hlavních institucí, vyzkoušeli si práci europoslanců tak, že hlasovali prostřednictvím mobilních telefonů, rozhodovali o bodech jednání, navrhovali témata  k projednání i se je snažili obhájit. Studenty práce ve skupinách tak bavila, že na závěr probíhala zaujatá diskuze ke kontroverzním názorům. Nejvíce nás však potěšilo, že lektoři byli překvapeni úrovní znalostí, které studenti VOŠ získali v rámci svého studia.

Odpoledne jsme se trochu odreagovali v Jump Areně.

V měsíci listopadu se konaly dvě sportovní akce, kterých se účastnila i naše škola.

15.11. bylo okresní finále v plavání středních škol v Litoměřicích, na kterém si student 4.D Jirka Pokorný vyplaval dvě medaile. V disciplíně 50m volný způsob získal druhé místo a za 50m prsa vybojoval krásné třetí místo.

26.11. se konal florbalový projekt FLORBAL CHALLENGE, do kterého se naše škola zapojila v kategorii dívek. Děvčata z prvních a druhých ročníku pod vedením kapitánky Daniely Vokálkové z 1.E sehrála tři bojovná utkání a získala pěkné třetí místo.

 

Mgr. Šárka Dvořáková

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.