Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

V únoru se naše fiktivní firmy BAFLE s.r.o. a Tea Time s.r.o. zúčastnily soutěží o nejlepší vizitku a slogan. V silné konkurenci škol z celé ČR se firmě BAFLE podařilo umístit v TOP 10 mezi fiktivními firmami s nejlepší vizitkou.

Celkové hodnocení květnových výsledků je následující:

v  umístění o nejlepší slogan:
firma BAFLE - 19. místo
firma Tea Time - 20. místo

v  umístění o nejlepší vizitku:
firma BAFLE - 7. místo
firma Tea Time - 12. místo

Všem žákům "fiktivním podnikatelům" ze třídy 3. E gratulujeme  k dosaženým úspěchům!

Ing. Karin Černá

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Top ten vizitka 2020.pdf)Top ten vizitka 2020.pdf 491 kB

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků SOŠ a VOŠ ve škole.

Konzultace budou probíhat 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020 (pondělí - středa) a 18. 5. 2020 - 20. 5. 2020 (pondělí - středa) (viz. příloha č. 1 "Konzultace závěrečných ročníků").

Žáci a studenti, kteří se výuky zúčastní mají povinnost podepsat prohlášení, které jim bude dáno ve škole (viz. příloha č. 2 "Čestné prohlášení neexistence příznaků").

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (2 - čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf)2 - čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf 173 kB
Download this file (rozvrh nouzeú.pdf)rozvrh nouzeú.pdf 100 kB

Naše škola využívá v současné době školní 3D tiskárnu pro tisk částí obličejových ochranných štítů pro zdravotníky.

Žáci (1. - 4. ročník), kteří neprospěli (N) v 1. pololetí 2019/2020, vykonají do konce dubna komisionální zkoušky se zkoušejícím daného předmětu (formu zkoušení stanoví vyučující) .

Žáci 4. ročníku, kteří byli klasifikování stupněm 5, vykonají zkoušku stejným způsobem jako žáci neprospívající.

Žákům SOŠ a studentům VOŠ jsou úkoly, zápisky, prezentace a další informace zadávány přes jejich školní e-mail a aplikaci Microsoft Teams dle rozvrhu jednotlivých tříd a vyučujících. Protože pokračujeme, byť v úsporném režimu, v probíraném učivu, vyučující zapisují hodiny do třídní knihy dle rozvrhu. Vyučující také vyhodnocují případnou zpětnou vazbu a žáka klasifikují. Získanou známku zapisují do BAKALÁŘE.
Děkujeme za pochopení této mimořádné situace !!!!!!! Nel.


Průběžně sledujte aktualizace na stránkách školy.

Přístupové údaje ke školnímu e-mailu:
www.vosasos.cz - Intranet
přihlašovací jméno: [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]
heslo: stejné jako na školní počítač

 

Do odvolání se přípravné kurzy v pátek nekonají. Další podrobnosti sledujte na stránkách školy!

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2

Praha, 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

-     osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-     osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 Odůvodnění: 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                                                                         ministr zdravotnictví

 

V úterý 11. února jsme společně s naší paní učitelkou navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Cílem výstavy je přiblížit široké veřejnosti svět nevidomých lidí. Ti se totiž nemohou spolehnout na svůj zrak, a proto využívají ostatní smysly. A že to není snadné, o tom jsme se sami přesvědčili.

Nejprve jsme poslepu zkoušeli nejen různé hry, puzzle a hlavolamy, ale i chůzi s holí. Potom pro nás přišla paní průvodkyně a my po skupinkách vcházeli do tmavé části výstavy. Procházeli jsme bytem, lesem, ulicí i galerií, a to úplně ve tmě. Občerstvit jsme se mohli v neviditelné kavárně.

 Výstava byla poučná a hlavně zábavná. Poznali jsme, že nevidět je opravdu velký handicap, a alespoň na chvíli jsme zažili, jaké to je.

 Lucie Kiralyová, 1. E

Studenti 3. A se v rámci předmětu Ekologie seznámili s rozdílnými způsoby zpracování odpadu. V průběhu výuky byl zmíněn i relativně nový fenomén, tzv. upcyklace. Abychom nezůstali pouze u teorie, měli studenti za úkol sami, nebo s inspirací na Internetu, vymyslet upcyklovaný výrobek, který následně zrealizují. Součástí projektu byla i zpráva s popisem tvorby výrobku a teorií ohledně recyklace daného materiálu nebo různých způsobů zpracování odpadu.

 K projektu přistoupili studenti velmi kreativně a byly např. vytvořeny: 2 křesla, jedno vytvořené ze staré vany a druhé z PET lahví, krmelec ze starých palet, předložka z ovčí kůže, krmítko pro ptáky a kasička z PET lahví, piškvorky a bačkory z látky a bytové dekorace z nejrůznějších materiálů. Nejčastěji použitý upcyklovaný materiál byl plast a následně dřevo.  

 Děkuji všem studentům za vypracování projektu a doufám, že vytvořené výrobky alespoň o chvíli prodlouží život použitým předmětům.

Ing. Radka Prokešová

V pondělí 9. prosince se žáci ekonomického lycea zúčastnili čtvrtého ročníku Ekonomické olympiády. Jde o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol a vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol. Soutěž proběhla v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a dalších zemích.

Do krajského kola postoupilo celkem 100 žáků z Ústeckého kraje, mezi nimi i Alexandra Nesměráková ze třídy 3. E. Srdečně gratulujeme a přejeme Alexandře hodně štěstí v krajském kole, které proběhne 14. února 2020 v Mostě.

Ing. Karin Černá

 

V naší škole jsme se již tradičně rozloučili, před vánočními prázdninami, zpíváním na schodech. Pochvalu ředitele školy převzali nejlepší žáci a žákyně za reprezentaci školy na různých soutěžích. Pod vedením Ing. Končické a Ing. B. Černé zpíval školní sbor, který nakonec rozezpíval i celé osazenstvo školy a navodil tím tu správnou vánoční atmosféru. Přejeme všem klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2020!

V pondělí 16. 12. 2019 jsme navštívili Muzeum fantastických iluzí v Praze. Bylo to velice zábavné a zajímavé. Některé exponáty byly opravdu skvělé. Řekla bych, že nejvíce se nám líbila nakloněná místnost, kde na jedné straně je člověk malinký a na druhé obrovský.

Po návštěvě muzea jsme zamířili na Staroměstské náměstí, kde stály různé stánky (především s občerstvením). Někteří z nás se tady posilnili trdelníky, vaflemi či jinými dobrotami. Na vánočních trzích jsme si také prohlédli vánoční strom a betlém.

Byl to náš první společný výlet a myslím, že jsme si to všichni užili. Děkujeme paní učitelce Vondrové a těšíme se na další výlety.

Eliška Franková, 1. E

V úterý 11. prosince 2019 se třídy 3. E a 4. E  zúčastnily  exkurze do Drážďan. Prohlídka Drážďan s výkladem paní učitelky Kratochvílové začala na Theaterplatz (Divadelní náměstí). Tam se nachází Semperoper (Semperova opera). Poté jsme šli na nádvoří palácového komplexu Zwinger. Odtud jsme se přemístili k nejstarším středověkým trhům, které jsou v bývalé jízdárně Stallhof a za chvilku jsme již obdivovali Frauenkirche (Kostel Panny Marie). Nakonec jsme došli k hlavním a slavným vánočním trhům Striezelmarkt. Tam byl rozchod. Vychutnávali jsme si vánoční náladu a kupovali dárky. Moc jsme si to užili.

Lucie Valtrová, 3. E

 

V pátek 13. prosince 2019 navštívily třídy 4.A a 4.D vánoční Prahu. Do Prahy jsme jeli vlakem z Roudnice nad Labem a vystupovali jsme na Hlavním nádraží. Odtud jsme šli pěšky krásnými ulicemi Prahy.

Cílem výletu byla Betlémská kaple s výstavou, letos jubilejní, čtyřicátou, různých betlémů a vánočních dekorací. Všechny betlémy byly ručně vyrobené a přitahovaly spousty lidí. Celá výstava byla velice zajímavá, protože jsme se mohli zdokonalit ve znalostech vánoční tematiky. Kromě betlémů byly vystaveny také vánoční ozdoby, zvykoslovné předměty důležité pro vánoční zvyky a ukázka některých lidových řemesel.

Po prohlídce jsme měli možnost navštívit vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde každý mohl nasávat atmosféru Vánoc.

Z výletu byli všichni nadšeni, vraceli jsme se vlakem zpátky do Roudnice a po příjezdu jsme se rozešli domů.

J. Bílek, A. Staněk - žáci 4. A

 

Ve čtvrtek 28.11.2019 se konal v Litoměřicích okresní přebor středních škol v plavání. Naši školu reprezentoval tým děvčat, složený ze studentek prvních a druhých ročníků. Jmenovitě - Kateřina Procházková ze 2.E, Blanka Trávníčková z 1.A a Martina Živná z 1.E.

Dívky svým pěkným výkonem vyplavaly krásné třetí místo družstev, za což jim děkujeme.

 Mgr. Šárka Dvořáková

 

Letos se mikulášské nadílky zhostila třída 4. D. Mikuláš, anděl i čerti navštívili postupně všechny třídy a podle zásluh rozdělili sladkosti mezi žáky školy.

Se třídami ekonomického lycea jsme se vrátili o 30 let zpět, obklopeni dobovými předměty, autentickými fotkami a plakáty jsme měli možnost nahlédnout do nedávné minulosti díky velmi poutavé přednášce paní Mgr. Trefné. Studenti se v rámci prohlídky také zúčastnili soutěže a netrpělivě čekáme na výsledky.

Dne 19. 11. 2019 navštívili studenti třetího ročníku ekonomického lycea Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Lucii Švec Kabrlové, MgA za krásné odpoledne s kubismem. Nejenže jsme si měli možnost prohlédnout díla předních českých kubistů, jako jsou Emil Fila, Josef Čapek, František Muzika a Antonín Procházka, ale dokonce jsme se na chvíli sami stali kubisty. Zábavnou formou jsme nacházeli kubistické znaky v dílech a po té je zkusili sami ztvárnit. Výstava kubismu v galerii potrvá do konce února 2020 a rozhodně stojí za zhlédnutí.

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.