Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Zápis studentů 1.VOŠ, 2.VOŠ a 3.VOŠ je dne 4. 9. 2017 od 8.oo

S sebou doneste:

- výkaz o studiu
- občanský průkaz
- potvrzení o platbě školného (1.VOŠ)
-
smlouvy o praxi VOŠ (3.VOŠ)
- administrativní poplatek 100 Kč

Žáci a studenti, kteří splnili podmínky na program dojíždění za 2. pololetí, musí do 30. června 2017 podat čestné prohlášení do studovny. Částka bude vyplacena ve školním roce 2017/2018 září - říjen.

Absolutorium VOŠ Roudnice n/L se ve školním roce 2016/17 koná v termínu 20. 6 .2017 – 23. 6. 2017.

Časový harmonogram naleznete na tomto odkaze.

TERMÍNY TESTOVÁNÍ ECDL VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

ECDL - European Computer Driving Licence - je celosvětově uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření digitální kvalifikace uchazeče. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie se zaměřením na pracovní uplatnění. 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola si Vás dovolují pozvat na Dny otevřených dveří, které proběhnou v úterý a středu 22. a 23. 11. 2016 vždy od 8. do 16. hodin. 

Střední odborná škola představí své maturitní obory:

  • Ekonomické lyceum
  • Dopravní prostředky
  • Agropodnikání - zaměření: Ekonomika a podnikání

 Vyšší odborná škola představí obor (ukončený absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista DiS):

  • Management firem (zaměřený na EU)

Zároveň budou návštěvníkům Dne otevřených dveří představeny Středisko volného času, Fotbalová Farma a další aktivity které jsou součástí VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.

Všichni jste srdečně zváni!

  Informace pro studenty VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
- Dne 18. 11. 2016 (pátek) vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.