Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Žáci střední odborné školy a studenti vyšší odborné školy mají oznamovací povinnost ke zdravotní pojišťovně. Nastupující na SOŠ a VOŠ často mylně předpokládají, že stát za ně automaticky stále platí pojistné. V této souvislosti upozorňujeme na to, že oznamovací povinnost, týkající se vzniku a zániku povinnosti státu platit za daného pojištěnce pojistné u zdravotní pojišťovny, má podle zákona sám pojištěnec (resp. jeho zákonný zástupce). Škola tuto povinnost nemá, a to i vzhledem k faktu, že neshromažďuje informace o zdravotním pojištění svých žáků. To, že žák/student  pokračuje ve studiu a má tedy nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději během měsíce září (předkládá se potvrzení o studiu, písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu atp.). Upozorňuji, že zdravotní pojišťovna může pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti udělit pokutu až do výše 10 000 Kč. Potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovnu vydává studijní oddělení.

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.