Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Milí studenti,

věříme, že jste si prázdniny hezky užili a těšíte se už konečně do školy.

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září v 8.00 hod v kmenových třídách školy, kde vás budeme v rámci třídnických hodin informovat o průběhu školního roku a také proběhne testování.

 

Protiepidemická opatření a testování žáků SOŠ a studentů VOŠ
ve školním roce 2021/2022:

 • do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy, vstup ostatních osob bude přísně omezen na nejnutnější případy;
 • při vstupu do budovy a ve společných prostorách jsou všichni povinni zakrýt si dýchací cesty vhodným ochranným prostředkem splňujícím požadované normy (rouškou, respirátorem); Ve třídách si žáci a učitelé dýchací cesty zakrývat nemusí;
 • prosíme zákonné zástupce, aby při kontaktu se školou využívali online komunikaci prostřednictvím Bakalářů nebo telefonu;
 • žádáme zákonné zástupce, aby žáky s příznaky infekčního onemocnění neposílali do školy;
 • žáci, kteří přijdou do školy mimo termín testování, se nahlásí ve studijním oddělení a následně se otestují;
 • testování žáků SOŠ a studentů VOŠ proběhne dle nařízení vlády 1. září,      6. září a 9. září 2021;
 • testovat se nemusí žáci, kteří:
 • jsou 14 dní po 2. dávce očkování proti Covid-19 (přinesou certifikát);
 • jsou méně než 180 dní po prodělané nemoci Covid-19 (přinesou potvrzení);
 • podstoupili PCR či antigenní test v testovacím místě před max. 48 hod. (přinesou potvrzení);
 • pokud žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněno účastnit se ve dnech 1. – 9. září 2021 prezenční výuky. Jeho absence bude omluvena. Škola však pro tyto žáky nebude v tomto období zajišťovat distanční vzdělávání.

 DODRŽUJTE:

 •  po příchodu do školy použijte dezinfekci;
 • mytí a dezinfekci rukou provádějte pravidelně během dne;
 • při kašlání a kýchání používejte jednorázové kapesníky;
 • mezi budovami se pohybujte pouze v nutném případě;
 • pokud se u vás objeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu ve škole, ihned to hlaste vedení školy;
 • buďte ohleduplní k sobě i ostatním osobám ve škole.

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.