Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Studenti 3. A se v rámci předmětu Ekologie seznámili s rozdílnými způsoby zpracování odpadu. V průběhu výuky byl zmíněn i relativně nový fenomén, tzv. upcyklace. Abychom nezůstali pouze u teorie, měli studenti za úkol sami, nebo s inspirací na Internetu, vymyslet upcyklovaný výrobek, který následně zrealizují. Součástí projektu byla i zpráva s popisem tvorby výrobku a teorií ohledně recyklace daného materiálu nebo různých způsobů zpracování odpadu.

 K projektu přistoupili studenti velmi kreativně a byly např. vytvořeny: 2 křesla, jedno vytvořené ze staré vany a druhé z PET lahví, krmelec ze starých palet, předložka z ovčí kůže, krmítko pro ptáky a kasička z PET lahví, piškvorky a bačkory z látky a bytové dekorace z nejrůznějších materiálů. Nejčastěji použitý upcyklovaný materiál byl plast a následně dřevo.  

 Děkuji všem studentům za vypracování projektu a doufám, že vytvořené výrobky alespoň o chvíli prodlouží život použitým předmětům.

Ing. Radka Prokešová

V pondělí 9. prosince se žáci ekonomického lycea zúčastnili čtvrtého ročníku Ekonomické olympiády. Jde o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol a vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol. Soutěž proběhla v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a dalších zemích.

Do krajského kola postoupilo celkem 100 žáků z Ústeckého kraje, mezi nimi i Alexandra Nesměráková ze třídy 3. E. Srdečně gratulujeme a přejeme Alexandře hodně štěstí v krajském kole, které proběhne 14. února 2020 v Mostě.

Ing. Karin Černá

 

V naší škole jsme se již tradičně rozloučili, před vánočními prázdninami, zpíváním na schodech. Pochvalu ředitele školy převzali nejlepší žáci a žákyně za reprezentaci školy na různých soutěžích. Pod vedením Ing. Končické a Ing. B. Černé zpíval školní sbor, který nakonec rozezpíval i celé osazenstvo školy a navodil tím tu správnou vánoční atmosféru. Přejeme všem klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2020!

V pondělí 16. 12. 2019 jsme navštívili Muzeum fantastických iluzí v Praze. Bylo to velice zábavné a zajímavé. Některé exponáty byly opravdu skvělé. Řekla bych, že nejvíce se nám líbila nakloněná místnost, kde na jedné straně je člověk malinký a na druhé obrovský.

Po návštěvě muzea jsme zamířili na Staroměstské náměstí, kde stály různé stánky (především s občerstvením). Někteří z nás se tady posilnili trdelníky, vaflemi či jinými dobrotami. Na vánočních trzích jsme si také prohlédli vánoční strom a betlém.

Byl to náš první společný výlet a myslím, že jsme si to všichni užili. Děkujeme paní učitelce Vondrové a těšíme se na další výlety.

Eliška Franková, 1. E

V úterý 11. prosince 2019 se třídy 3. E a 4. E  zúčastnily  exkurze do Drážďan. Prohlídka Drážďan s výkladem paní učitelky Kratochvílové začala na Theaterplatz (Divadelní náměstí). Tam se nachází Semperoper (Semperova opera). Poté jsme šli na nádvoří palácového komplexu Zwinger. Odtud jsme se přemístili k nejstarším středověkým trhům, které jsou v bývalé jízdárně Stallhof a za chvilku jsme již obdivovali Frauenkirche (Kostel Panny Marie). Nakonec jsme došli k hlavním a slavným vánočním trhům Striezelmarkt. Tam byl rozchod. Vychutnávali jsme si vánoční náladu a kupovali dárky. Moc jsme si to užili.

Lucie Valtrová, 3. E

 

V pátek 13. prosince 2019 navštívily třídy 4.A a 4.D vánoční Prahu. Do Prahy jsme jeli vlakem z Roudnice nad Labem a vystupovali jsme na Hlavním nádraží. Odtud jsme šli pěšky krásnými ulicemi Prahy.

Cílem výletu byla Betlémská kaple s výstavou, letos jubilejní, čtyřicátou, různých betlémů a vánočních dekorací. Všechny betlémy byly ručně vyrobené a přitahovaly spousty lidí. Celá výstava byla velice zajímavá, protože jsme se mohli zdokonalit ve znalostech vánoční tematiky. Kromě betlémů byly vystaveny také vánoční ozdoby, zvykoslovné předměty důležité pro vánoční zvyky a ukázka některých lidových řemesel.

Po prohlídce jsme měli možnost navštívit vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde každý mohl nasávat atmosféru Vánoc.

Z výletu byli všichni nadšeni, vraceli jsme se vlakem zpátky do Roudnice a po příjezdu jsme se rozešli domů.

J. Bílek, A. Staněk - žáci 4. A

 

Ve čtvrtek 28.11.2019 se konal v Litoměřicích okresní přebor středních škol v plavání. Naši školu reprezentoval tým děvčat, složený ze studentek prvních a druhých ročníků. Jmenovitě - Kateřina Procházková ze 2.E, Blanka Trávníčková z 1.A a Martina Živná z 1.E.

Dívky svým pěkným výkonem vyplavaly krásné třetí místo družstev, za což jim děkujeme.

 Mgr. Šárka Dvořáková

 

Letos se mikulášské nadílky zhostila třída 4. D. Mikuláš, anděl i čerti navštívili postupně všechny třídy a podle zásluh rozdělili sladkosti mezi žáky školy.

Se třídami ekonomického lycea jsme se vrátili o 30 let zpět, obklopeni dobovými předměty, autentickými fotkami a plakáty jsme měli možnost nahlédnout do nedávné minulosti díky velmi poutavé přednášce paní Mgr. Trefné. Studenti se v rámci prohlídky také zúčastnili soutěže a netrpělivě čekáme na výsledky.

Dne 19. 11. 2019 navštívili studenti třetího ročníku ekonomického lycea Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Lucii Švec Kabrlové, MgA za krásné odpoledne s kubismem. Nejenže jsme si měli možnost prohlédnout díla předních českých kubistů, jako jsou Emil Fila, Josef Čapek, František Muzika a Antonín Procházka, ale dokonce jsme se na chvíli sami stali kubisty. Zábavnou formou jsme nacházeli kubistické znaky v dílech a po té je zkusili sami ztvárnit. Výstava kubismu v galerii potrvá do konce února 2020 a rozhodně stojí za zhlédnutí.

 

 

Ve čtvrtek 7. listopadu jsme navštívili Městské divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, kde jsme zhlédli drama z psychiatrické léčebny Přelet nad kukaččím hnízdem. Byl to strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Hezký zážitek nám připravili herci z Divadla Radka Brzobohatého. Tato divadelní hra má i filmové zpracování v podání Miloše Formana.

Petra Plašilová, 3. A

Dne 6. 11. se 56 % pedagogických pracovníků školy přidává ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Mezi hlavní důvody podpoření stávky patří:

  • neexistující dlouhodobá a pevná koncepce českého školství
  • dlouholeté podfinancování školství
  • PR vlády (kde školství je prioritou) a následné neplnění či rozmělnění jejích politických slibů

Kvalitní školství je základním předpokladem budoucí prosperující společnosti a jeho podpora pouze v předvolebním boji prosperitu České republice nepřinese.

Škola tento den vyučuje v pozměněném režimu a zůstává v provozu.

dne 5. 11. 2019
Odborová organizace při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Ve středu 2. října 2019 se třídy 2. A a 4. E vydaly na generálku muzikálu Tarzan. Muzikál se odehrával v divadle Hybernia od 11 hodin a celé vystoupení trvalo přibližně 2 hodiny a 45 minut. V průběhu celého vystoupení jsme obdivovali úžasná pěvecká a akrobatická vystoupení. V hlavních rolích se nám ukázal Peter Pecha, Josef Vojtek, Dita Hořínková a Petra Vojtková. Celé vystoupení bylo zakončeno velkou akrobatickou show, která se jim povedla, a všem se to velice líbilo.

M. Zemanová

 

 

Dne 13. června 2019 jsme se vydali do Prahy na projektový den Praha- kosmopolitní město. Když jsme přijeli do Prahy, prošli jsme se trasou plnou památek až ke Karlovu mostu, kde jsme začali plnit svěřené úkoly. Byli jsme rozděleni do skupin po 3-5 studentech a ptali se turistů na předem připravené otázky dle zadaného tématu. Několik turistů se nás leklo a vůbec s námi mluvit anglicky nechtěli. Nakonec jsme ale uspěli a naše dotazníky vyplnili. Po srazu na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava jsme si navzájem nadšeně vyprávěli zážitky. Jak výlet, tak i počasí se nám vydařilo.

 Monika Vocásková, 2.E

Ve čtvrtek 13. června se žáci 3.E zúčastnili exkurze v České národní bance. Expozice pod názvem "Lidé a peníze" se nachází v prostorách historického trezoru v podzemí centrální banky. Je zaměřena na dějiny peněz a finančního systému.

Během prohlídky se žáci seznámili s vývojem platidel a peněz od jejich počátků až do současnosti, s ochrannými prvky bankovek a pomocí testovacího vybavení si mohli ověřit, zda bankovky v jejich peněžence jsou opravdu pravé. Zhlédli dva filmy, zasoutěžili si a nakonec potěžkali zlatou cihličku.

Nově také mohli na výstavě vidět zlatou minci v hodnotě 100 mil. Kč, kterou vydala ČNB v letošním roce u příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Exkurze se vydařila, žáci byli natolik spokojení, že je mrzelo, že náš vyhrazený čas na prohlídku byl omezen na 75 min.

Ing. Karin Černá

 

V pátek 14. června 2019 bylo předáno Kateřině Závacké a Šárce Krycnerové vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici.

Dne 13. června proběhlo v hotelu Koruna slavnostní vyhodnocení soutěží se společným tématem – setkávání.

Recitační soutěže se zúčastnily dvě studentky, Jindřiška Monika Štaubertová z 1. E a Lex Nesměráková z 2. E, která  za svůj výkon obdržela 3. místo. Do literární soutěže se přihlásila Dija Vaišnyté z 1. A a také ona si odnesla cenu za 3. místo.

Všem dívkám děkujeme za účast a oceněným blahopřejeme k úspěchu.

Mgr. Alena Vondrová

vyučující CJL 

Dne 14. června 2019 byly úspěšným studentům předány certifikáty ENTER.

 

Štafetový běh na Říp proběhl ve středu 12. června 2019, soutěžní týmy tvořily jednotlivé třídy.

1. místo: třída 2.D a třída 1.D

2. místo: třída 1.E

3. místo: třída 2.E

4. místo: třída 3. A

5. místo: třída 1. A

6. místo: třída 2. A

7. místo: třída 3. E

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení třídy 4. E - Ekonomické lyceum, 4. A - Agropodnikání, 4.D - Dopravní prostředky.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.