Vytisknout
Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018/2019 se uskuteční v dubnu až červnu 2019. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2018 řediteli školy.
Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2018 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2018 včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2018.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.
Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Nabídka povinných a nepovinných zkoušek k MZ.pdf)Nabídka povinných a nepovinných zkoušek k MZ.pdf 63 kB
Download this file (Seznam literárních děl - formulář žáka.xlsx)Seznam literárních děl - formulář žáka.xlsx 23 kB
Download this file (Seznam literárních děl.pdf)Seznam literárních děl.pdf 46 kB