Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Jednotná přijímací zkouška proběhne 8. června 2020 - pondělí.

Pozvánku k přijímacímu řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.