Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Dne 6. 11. se 56 % pedagogických pracovníků školy přidává ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

Mezi hlavní důvody podpoření stávky patří:

  • neexistující dlouhodobá a pevná koncepce českého školství
  • dlouholeté podfinancování školství
  • PR vlády (kde školství je prioritou) a následné neplnění či rozmělnění jejích politických slibů

Kvalitní školství je základním předpokladem budoucí prosperující společnosti a jeho podpora pouze v předvolebním boji prosperitu České republice nepřinese.

Škola tento den vyučuje v pozměněném režimu a zůstává v provozu.

dne 5. 11. 2019
Odborová organizace při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.