• VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

1. září 2020 - úterý

třídy SOŠ - 8:00 - třidnické hodiny (sáček, přezůvky, fotografie, psací potřeby, poznámkový sešit ...)

1.VOŠ + 2.VOŠ - 8:00 - třídnické hodiny (sáček, přezůvky, fotografie, 200 Kč, psací potřeby, poznámkový sešit ...)

3.VOŠ - 8:55 - třídnická hodina - 9:50 - PRA (sáček, přezůvky, 100 Kč, psací potřeby, poznámkový sešit ...)

 

2. září 2020 - středa

MZ - společná část

 • - od 8:30 - CJL - DT (sraz maturantů do 8:15)
 • - od 12:30 - ANJ - DT, NEJ - DT, RUJ - DT (sraz maturantů do 12:15)

1.E - Adaptační kurz - Dva, Fry
1.A + 1.D - Projektový den - škola - pavilon 1 (u vrat) - Flo
2.A, 3.A, 4.A - 8:30 - Školní statek Vědomice - Sva
2.E, 3.E, 4.E - 8:30 - Školní statek Vědomice - Pro
2.D, 3.D, 4.D - 8:30 - Školní statek Vědomice - česačka - Sta, Hau

 

3. září 2020 - čtvrtek

MZ - společná část - od 8:30 - CJL - PP

SOŠ, VOŠ - řádná výuka dle rozvrhu

 

Hygienická opatření Covid-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Obecná pravidla ochrany zdraví:

 • cizí osoby a osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zakázán vstup do školy;
 • po příchodu do učebny si žáci důkladně umyjí ruce a dezinfikují si je;
 • mytí a dezinfekci rukou provádějí pravidelně během dne;
 • při kašlání a kýchání použijí vlastní jednorázové kapesníky,které okamžitě po použití vyhodí do příslušných odpadkových košů;
 • žákům doporučujeme vlastní ručník;
 • mezi budovami se žáci pohybují pouze v nutném případě;
 • vyučující opakovaně krátkodobě v hodinách větrají;
 • pokud se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu ve škole, ihned to hlásí vedení školy, které tuto  skutečnost  v  přídadě  nezletilého  žáka  neprodleně  oznámí zákonnému zástupci a u zletilého žáka rozhodne o dalším postupu;

Pokud se žáci a studenti budou chovat nevhodně a svým chováním budou ohrožovat ostatní osoby ve škole, ředitel školy jim udělí kázeňský postih;

Buďte ohleduplní a zodpovědní k sobě i ostatním osobám ve škole.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.